Home » Astma og Allergi » 4 gode råd om unge, astma og astmaforebyggelse
Anders Løkke

4 gode råd om unge, astma og astmaforebyggelse

Foto: Shutterstock
avatar

Anders Løkke

Overlæge, Århus Universitetshospital

Det kan være svært at motivere en teenager med astma til konsekvent at tage den forebyggende medicin som ordineret. De vil nødigt skille sig ud fra andre unge. Den udfordring skal mødes af både forældre og læger.

”Specielt når din teenager har det godt og umiddelbart ikke mærker noget til deres astma, kan de meget nemt bevidst eller ubevidst glemme at tage deres medicin. Det må nødigt ske. Men sker det alligevel, skal de skynde sig at begynde igen. Ellers kan de risikere at ende med et astma-anfald, som kan være så alvorligt, at det kræver en tur på skadestuen,” fastslår overlæge Anders Løkke Ottesen, Århus Universitetshospital.

Grundbehandling af astma

Grundbehandlingen af astma er forebyggende inhalationsmedicin med binyrebarkhormon. Efter otte uger har man fuld virkning af medicinen. Hvis en ung derefter glemmer at tage medicinen blot to dage, vil han eller hun intet kunne mærke, da medicinen er tilsvarende uger om at aftage. ”Den mekanisme er ret vigtig at få forklaret de unge. Det er ikke tegn på at alt er godt, selvom de ikke mærker, at de har ‘glemt’ at tage deres medicin. De skal være standhaftige. Og ikke først tage medicinen, når de føler sig dårlige.

Astmatiker i teenagealderen

Børn og de helt unge er ifølge Anders Løkke Ottesen normalt så heldigt stillet, at de har forældre til at hjælpe sig med at huske medicinen. Det er blandt teenagerne problemerne dukker op. ”De skal finde deres egne ben at stå på – det handler om identiteten.  I den alder føler man sig nærmest udødelig. De unge har ikke lyst til at være syge. Sygdom er lig svaghed, og den tilstand vil man ikke identificeres med. Teenagere vil bestemme selv. Og det er svært at motivere unge, der ikke har lyst til at skille sig ud og være anderledes, til at tage deres medicin. Det er en udfordring for både forældre og læger.”

Astma kan ramme i alle aldre

Langt de fleste unge med astma får forebyggende inhalationsmedicin fast om morgenen og måske også om aftenen. Nogle er desuden afhængige af inhalatorer med akutmedicin. Astma er en irritationstilstandstilstand, som viser sig ved et over-aktivt immunsystem. Sygdommen er nem at opdage hos små børn, men diagnosen bliver sværere og sværere at stille desto ældre personen er. Nogle børn vokser fra sygdommen i puberteten – men helt modsat kan den også ramme en 70-årig.

4 gode råd til unge med astma:

  • #1 – Husk at tage din medicin hver dag, selvom du har det godt
  • #2 – Tal med en læge om eventuelle problemer og få hjælp til nogle strategier, så du kan have et socialt liv og dyrke sportsaktiviteter
  • #3 – Undlad at begrænse dit liv og føle dig som et offer
  • #4 – Vær åben omkring din sygdom. Så møder du hjælp. Folk kan umiddelbart ikke se på dig, at du er syg

Kilde: overlæge Anders Løkke Ottesen, Århus Universitetshospital

Næste artikel