Sjældne sygdomme
Livskvalitet er målet for persontilpasset hæmofilibehandling
Udviklingen har ført til at blødere med hæmofili får behandlingen personligt tilpasset for at kunne leve så normalt som muligt. Det er særligt forbedring i diagnostik og behandling, organisering i specialcentre og mulighed for hjemmebehandling, der har gjort forskellen. ”Der sker virkelig meget inden for hæmofili, og det vil fremover give os endnu flere muligheder … Fortsat
Sponsoreret
Tidlig opdagelse af lungekræftpatienter udfordret af corona-pandemien
Også for lungekræft er tidlig udredning ’alfa og omega’. Derfor kan forsinkelser i diagnosticering af lungekræftpatienter under pandemien få fatale konsekvenser. – I starten, da pandemien rasede, ’manglede’ der – som direkte afledt corona-effekt – en del lungekræfttilfælde i forhold til det forventede. Selve lungekræftbehandlingen har fungeret upåvirket, så det er den manglende udredning, der … Fortsat