Sponsoreret
Hurtigere diagnose af sjældne sygdomme
Sjældne sygdomme er medfødte, arvelige og kroniske. Vejen til diagnose er ofte lang og kompleks. Det kræver en særlig indsats samt faglige og teknologiske ressourcer. Nyt projekt vil forkorte diagnoserejsen. På verdensplan anslås det, at der findes mellem 6.000-10.000 sjældne sygdomme. Man skønner, at der er 27-36 millioner patienter med en sjælden sygdom i EU. … Fortsat
getinge
Sponsoreret
Digitalisering giver mere effektive behandlingsforløb
Digitaliseringen af ​​vores sygehuse medfører, at eksisterende ressourcer kan bruges på en mere effektiv måde. Det fører samtidig til øget patientsikkerhed, reducerede ventetider og forbedret arbejdsmiljø. Klinisk logistik og digitalisering handler om at forstå nutidens og fremtidens behov og udfordringer, som vores sygehuse står over for. Ikke nødvendigvis nye løsninger eller nyt teknisk udstyr men … Fortsat