Dystoniforeningen: Hyppigere behandling giver bedre livskvalitet
Dystoni
Dystoniforeningen: Hyppigere behandling af dystoni giver bedre livskvalitet
Dystonipatienter har svært ved at få hyppigere behandling på trods af meget hæmmende symptomer.
Sjældne sygdomme
Gør håb til handling
Dr. David Fajgenbaum er immunolog og assisterende professor ved Perelman School of Medicine ved University of Pennsylvania. I 2010 blev han alvorligt syg med ’idiopatisk multicentrisk Castleman-sygdom’ (iMCD). Han skrev bogen ‘Chasing My Cure: A Doctor’s Race to Turn Hope into Action’, der giver dybdegående indsigter i patientoplevelsen med iMCD. Hans historie handler om den … Fortsat