Sjældne sygdomme
Livskvalitet er målet for persontilpasset hæmofilibehandling
Udviklingen har ført til at blødere med hæmofili får behandlingen personligt tilpasset for at kunne leve så normalt som muligt. Det er særligt forbedring i diagnostik og behandling, organisering i specialcentre og mulighed for hjemmebehandling, der har gjort forskellen. ”Der sker virkelig meget inden for hæmofili, og det vil fremover give os endnu flere muligheder … Fortsat