Sjældne sygdomme
Ny behandling bragte Jens’ spontane blødninger under kontrol
Jens Christian Tegtmeier deltog for otte år siden i et forsøg med ny hæmofili-medicin, der ændrede hans hverdag markant. Skader forårsaget af blødersygdommen pga. manglende effekt af tidligere behandling kan der ikke rettes op på, men han har nu bedre kontrol over sin hæmofili med mere energi og bedre humør som sidegevinster. Da 53-årige Jens Christian Tegtmeier … Fortsat