Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » CLL ved et tilfælde
Kampen mod kræft

CLL ved et tilfælde

Foto: Getty Images

Hvert år diagnosticeres over 400 danskere med sygdommen kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), og i dag lever mere end 4.000 med sygdommen. En af dem er Nils Jørgensen.

Det er godt fire år siden, at Nils fandt ud af, at han havde CLL. Ved et tilfælde.

– Jeg blev scannet forbindelse med en infektion, og her opdagede man lymfeknuder i blandt andet maven og brystet, fortæller Niels, der i første omgang fik at vide, at det skyldtes infektionen. Da han senere fik en knude på halsen opsøgte han en øre-/næse- og halslæge, der forvissede ham om, at der ikke var tale om cancer.

– For en sikkerheds skyld blev jeg henvist til Roskilde Sygehus, hvor det blev konstateret, at der var tale om kronisk lymfatisk leukæmi, siger Nils.

Nils Jørgensen


Har kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Afventede udviklingen

CLL findes i et utal af varianter. Nogle er aggressive, mens andre ikke behøver behandling overhovedet. Da Nils’ variant lå et sted midt i mellem valgte man ikke at behandle sygdommen med det samme.

– Det var først da mine lymfekirtler hævede markant, at man begyndte behandling. En klassisk kombination af kemobehandling og immunterapi. Og selv om den havde stor effekt på canceren, ødelagde den også mit immunforsvar, og måtte derfor stoppes.

Færre bivirkninger

I stedet satte man ind med en BLC-2 hæmmende behandling, der består af daglige tabletter. Og selv om Nils ikke er helt fri for bivirkninger, så er det intet sammenlignet med den tidligere kemo.

– Jeg har kun få gener, som svimmelhed og træthed, men føler mig meget heldig over muligheden for denne behandling, siger han og fortsætter:

– Når alt kommer til alt, så er det jo et spørgsmål om kroner og ører, og kemobehandling er væsentligt billigere end denne.

BLC-2 er fremtiden

Alligevel er han sikker på, at netop denne behandling er fremtiden. For hvor kemobehandling angriber både de syge og de raske celler, så angriber denne behandlingsform kun de syge celler. Med væsentligt færre bivirkninger til følge og fantastiske resultater for patienterne.

I dag er det blot to måneder siden, at Niels startede på den BLC-2 hæmmende behandling, og der er stort set ingen spor af sygdommen, hvilket lover godt for fremtiden. Både for Nils og alle andre CLL-patienter.

Et målrettet angreb på CLL

Cirka 400 danskere får årligt konstateret kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som er en form for blodkræft. Cirka en tredjedel af patienterne har behov for behandling, mens de øvrige ikke er behandlingskrævende og tilbydes opfølgninger.

Der er tre behandlingsformer, kemo-immunterapi (CIT), BTK- og BCL2-hæmmere. Ved CIT tilføjer man ofte et antistof, for at øge effekten af kemo – en behandling, der både dræber kroppens syge og raske celler.

BTK- og BCL2-hæmmere er målrettede behandlinger. Med BTK- og BCL2-hæmmere er fordelene, at behandlingen er tabletbaseret og i de fleste tilfælde også mere effektiv.  BTK-hæmmere er en livslang behandling, mens BCL2-hæmmere gives i 1-2 år.

Michael Roost Clausen, overlæge ved Hæmatologisk Afsnit på Vejle Sygehus påpeger medicinens fortrin: “Med BTK- og BCL2-hæmmere rammes kræftcellen mere direkte og i mindre grad de raske celler.”

Michael Roost Clausen

Overlæge ved Hæmatologisk Afsnit på Vejle Sygehus

Skiller sig ud

Han fremhæver, at BCL2 skiller sig ud ved at ødelægge kræftceller inden for kort tid. “En af fordelene ved venetoclax-behandling er, at den gives tidsbegrænset i et år. Den er effektiv til at reducere antallet af ondartede celler og giver plads til den raske knoglemarv, så man kan lave normal bloddannelse igen,” siger Michael Roost Clausen.

Fremtidens foretrukne CLL-behandling

Ifølge Michael Roost Clausen er BCL2 attraktivt for patienter qua det tidsbegrænset medicinforbrug, idet de slipper for problemer med bivirkninger og besværet ved daglig medicin.

Med forbehold siger Michael Roost Clausen, at kemoterapi kan træde i baggrunden for hæmmere: “De fleste vil nok sige, at de targeterede behandlinger, enten en ad gangen eller i kombination, vil blive fremtidens foretrukne CLL-behandling.”

Flere effektive lægemidler er på vej, hvilket giver håb for fremtidens CLL-patienter.

Tekst: Katrine Pihl Williams

Next article