Underliv
Inkontinens begrænser ældres livsudfoldelse
Hvis man som ældre ikke gør noget ved sin inkontinens, forringer det livskvaliteten. Inkontinens er både socialt invaliderende og kan have helbredsmæssige konsekvenser. ”Der er ingen tvivl om, at inkontinens for mange ældre betyder forringet livskvalitet, fordi de bliver socialt isoleret. De afholder sig fra at gå til familiesammenkomster, holder sig fra at gå i … Fortsat