Barn krammer kvinde som hun er i pleje hos
Bosteder
Kan bo- og opholdssteder erstatte familiens trygge rammer?
I nogle tilfælde kan det være bosteder være løsningen, hvis man skal sikre udsatte børn og unge den bedst mulige fremtid, forklarer Søren Skjødt, formand i FADD, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge.