Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Center for Autisme: 3 hurtige om hjælp og støtte til autister
Autisme

Center for Autisme: 3 hurtige om hjælp og støtte til autister

forældre holder barn med autisme i hånden
forældre holder barn med autisme i hånden
Foto: Pexels
avatar

Marianne Tankred Luckow

Centerleder hos Center for Autisme

Får folk med autisme tilbudt den rette hjælp?

Viden om autisme og de tiltag, som kan støtte op omkring en god dagligdag, er generelt på et højt niveau i Danmark. Det betyder så ikke, at alle får den hjælp, de har behov for. Der er store forskelle på hjælpen alt efter, hvor man bor i landet. Lovgivning og reformer har desværre de senere år været med til at udhule kvaliteten i de tiltag, den enkelte tilbydes

Bliver der taget nok hensyn til den enkelte og deres individuelle behov?

Særligt for personer med autisme er det vigtigt, at den støtte, som tilbydes er relevant og fagligt kvalificeret. Udfordringerne fra person til person er så vidtspændende, at hjælpen kun bliver virksom, såfremt der tages individuelle hensyn og afsæt. Det kræver et grundigt forarbejde og at der dedikeres de nødvendige ressourcer, og dette vægtes i dag i mindre grad.

Hvordan kan vi som samfund forbedre os på dette område?

Fra politisk hold ville det være formålstjenligt, at der blev lyttet til forældrenes viden om deres børns og unges behov, de ved om nogen, hvordan deres børn har det, og hvad der skal til. At der blev trukket på den specialviden, som fagfolk besidder, samt at forskning og den specialiserede viden ses som en ressource, der overordnet bliver arbejdet på at fastholde, udbygge og understøtte.

Next article