Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Souschef: Terapeutuddannelsen har givet mig vigtige redskaber
Efteruddannelse - psykisk sårbarhed

Souschef: Terapeutuddannelsen har givet mig vigtige redskaber

Anette Kjærgaard, Souschef på Diakonissestiftelsen i Gentofte
Anette Kjærgaard, Souschef på Diakonissestiftelsen i Gentofte
Anette Kjærgaard, Souschef på Diakonissestiftelsen i Gentofte

Souschef på Diakonissestiftelsen i Gentofte, Anette Kjærgaard, oplevede i sit arbejde som socialpædagog i socialpsykiatrien, at hun savnede redskaber til at hjælpe borgere, der kom til dem efter indlæggelse på et psykiatrisk hospital.

“Mange af borgerne er ikke færdigbehandlede, når de bliver udskrevet, så jeg manglede kompetencer til at hjælpe, så de ikke faldt ned i gabet mellem psykiatrien og kommunens tilbud.”

Derfor valgte hun at tage en uddannelse som psykoterapeut med fokus på samtaleteknikker.

“Det har givet mig en metode til at spørge ind til borgeren og få dem til at åbne op om, hvordan de har det, og hvordan jeg kan hjælpe dem til at komme videre. Som leder bruger jeg psykoterapeutuddannelsen til at skabe mere mening for den enkelte medarbejder, og give dem metoder og redskaber til at hjælpe borgerne. Det giver fagligt stærke medarbejdere, som også er motiverede for at tage uddannelser og udbygge deres færdigheder.”

Next article