Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Helhedsorienteret indsats støtter personer med komplekse udfordringer
Sponsoreret
avatar

Sanne Ferdinandsen

Viceforstander ved botilbuddet Granhøjen

avatar

Majbritt Nyholm

Skovhus Privathospital

Selv personer med meget komplekse problemstillinger kan blive hjulpet videre hos botilbuddet Granhøjen. De samarbejder med Skovhus Privathospital, der har speciale i psykiatri.

Det kræver en helhedsorienteret indsats at hjælpe et menneske, der er ramt af psykiske problemer, ikke har nogen uddannelse, har svært ved at finde og beholde et arbejde, lider af en eller flere sygdomme, har sociale udfordringer og måske har været ude i kriminalitet.

“Mange af vores beboere oplever at blive sendt frem og tilbage mellem psykiatrien, hospitalerne, kommunen, socialforvaltningen og andre offentlige instanser. Kommunerne har ofte svært ved at hjælpe disse personer netop på grund af kompleksiteten i deres udfordringer,” fortæller viceforstander ved botilbuddet Granhøjen, Sanne Ferdinandsen.

Det er baggrunden for det samarbejde, som bostedet har grundlagt sammen med Skovhus Privathospital, der er specialiseret i psykiatrisk behandling.

”Vi tilbyder en rehabiliterende indsats, der også indeholder bolig og beskæftigelse og bliver koordineret af det faglige personale sammen med beboeren selv.”

Stabilitet er grundlaget for udviklingen

Når Granhøjen får nye borgere ind med særligt komplekse problemstillinger, bliver de ofte indlagt på Skovhus Privathospital som det første. Her bliver de udredt både psykisk og fysisk og startet op på en eventuel behandling. Når de er klar, starter indsatsen på Granhøjen, hvor de bliver hjulpet videre til en mere almindelig hverdag.

“Vi ved, at hverdagen virker stabiliserende. Så vi arbejder på at skabe en hverdag, der giver mening for den enkelte. Det giver dem motivationen til at arbejde for den udvikling, der er nødvendig, for at de kan få det bedre, også på lang sigt,” fortæller Sanne Ferdinandsen.

Hverdagen kan helbrede

Beboeren kan bo på Granhøjen i en kortere eller længere periode. I den tid bliver der arbejdet med at skifte deres selvopfattelse fra en, der er psykisk syg, til en person, der kan bidrage og arbejde og være en del af et fællesskab.

“Granhøjen er ikke et opbevaringssted. Vi stiller krav om, at vores beboere skal udvikle sig personligt og fagligt. Vi giver dem små, nødvendige skub,” siger hun.

Faste personer giver tryghed

Perioden, hvor beboerne er tilknyttet botilbuddene under Granhøjen, er ofte præget af op- og nedture. Og når nedturene kommer, har beboerne brug for tryghed og kontinuitet.

“Mange har tidligere haft flere forskellige psykiatere og behandlere, som hver har deres holdning til, hvad der er det bedste. De har måske ændret på tidligere beslutninger og har dermed gjort indsatsen ustabil og forvirrende. Hos os har beboerne få faste personer omkring sig og en fast psykiater, der kender dem, og det samme med kontaktpersoner,” siger Majbritt Nyholm og fortsætter:

”Det er netop i kraft af vores fleksibilitet og samarbejde, at vi kan lykkes med at skabe de bedste muligheder for borgerne. Det er tid til et opgør med silotænkningen.


Next article