Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Pårørendes støtte til forandring kan få afhængige i behandling
Misbrug og Afhængighed

Pårørendes støtte til forandring kan få afhængige i behandling

Anne-Camilla Nielskov
Anne-Camilla Nielskov
Anne-Camilla Nielskov, Daglig leder af ’Fri af misbrug familierådgivning’. Foto: Jette Schrum

Pårørende spiller en vigtig rolle ved afhængighed og med den rette tilgang til rusmiddelproblematik kan man motivere den afhængige og opsøge hjælp til de mange muligheder for behandling.

”Som pårørende er man ikke magtesløs, og man skal ikke bare lade den afhængige passe sig selv og ramme bunden. Folk med afhængighed har brug for folk omkring sig til at finde den kraft, der skal skabe forandringen i deres liv,” siger Anne-Camilla Nielskov, som er daglig leder af ’Fri af misbrug familierådgivning’.

Alle pårørende ønsker at kunne hjælpe den, de holder af, men ofte bliver det at leve tæt på misbrug så usundt, at de selv bliver sygemeldt med stress, angst eller depression. Det er derfor vigtigt også at huske sig selv og at lære at vise omsorg på en sund måde.

Til at blive en mere konstruktiv pårørende har Anne-Camilla Nielskov følgende råd:

  • Man skal ikke råbe, bebrejde, græde og tigge – skyld og skam skaber kun en svag form for motivation, og det kan give grobund for mere misbrug
  • Vær ikke overansvarlig og beskyttende – det skaber ikke motivation, men tager initiativet væk
  • At være vred, skuffet og føle sig svigtet er naturlige følelser, men det kan være bedre at tale med andre end den afhængige om det
  • Vigtigt at nedsætte konfliktniveauet og have en sikkerhedsplan, så man som pårørende ikke bliver udsat for risiko i form af ulykker eller vold
  • Øve sig i at mærke sine egne grænser og stå ved dem. Det er f.eks. okay at have brug for en pause fra relationen

Drop de gode råd, men støt og vær nysgerrig

”Og så skal man droppe de gode råd! Ingen kender de rationelle argumenter for at stoppe bedre end den afhængige. Derfor kan gode råd ude fra komme til at virke modsat. For der er en ambivalens inde i den afhængige med en række argumenter for at fortsætte og nogle for at stoppe. Når den pårørende argumenterer med fornuft, så vil den anden side svinge ud, og de argumenter vil så vinde hos den afhængige. De rationelle argumenter er ikke stærk motivation, hvis de ikke kommer fra personen selv,” siger Anne-Camilla Nielskov.

Den pårørende bør i stedet udforske situationen ved at spørge ind til, hvad misbruget gør for personen.

”Derved begynder den afhængige selv at tale sig ind i, hvorfor det ikke er en god idé at fortsætte, og så bliver det deres egen motivation, der styrer dem i den rigtige retning. Motivation handler om troen på forandring – der bunder i selvværd, succeser og indre ressourcer – sammen med vigtigheden af at gøre det. Pårørende skal hjælpe ved at påvirke troen på forandring,” siger Anne-Camilla Nielskov.

Gode muligheder for behandling af afhængighed

Både pårørende og afhængige er ofte ikke klar over de muligheder, de har for at opsøge hjælp til behandling.

”Der er muligheder for bevilling af hjælp i kommunerne. Men mange henvender sig ikke bl.a. pga. mistillid til systemet. Det kan også skyldes manglende viden, og der kan være barrierer, da ikke alle jo tidligere har haft kontakt til systemet, og problemet rammer jo alle sociale lag,” siger Anne-Camilla Nielskov.

Alle har retten til at komme i behandling. Kommunerne tilbyder gratis dels ambulant hjælp, dvs. man taler med en behandler i et samtaleforløb f.eks. en gang om ugen, dels dagbehandling, hvor man bor hjemme og møder i behandling hver dag, og dels døgnbehandling, hvor man bor på et behandlingssted i en periode.

Behandlingen kan foregå individuelt eller som gruppebehandling.

”Pga. fordomme afslår mange gruppebehandlinger. Jeg vil alligevel klart anbefale det, for mange oplever store fordele ved at gå gennem forandringen sammen med andre, man kan spejle sig i,” siger Anne-Camilla Nielskov.

Next article