Skip to main content
Home » Astma og Allergi » 8 patientrettigheder, du bør kende, hvis du har astma
Astma og Allergi

8 patientrettigheder, du bør kende, hvis du har astma

sammen om rettigheder
sammen om rettigheder
Foto: Getty Images

Nicolaj Bang, der er landsformand for Patientforeningen, gennemgår her, dine patientrettigheder, hvis du har astma eller allergi og har ventet for længe på udredning eller behandling.

#1 – Det frie sygehusvalg

I udgangspunktet kan man frit vælge mellem alle offentlige sygehuse og en række private sygehuse. På mitsygehusvalg.dk kan man se ventetider.

#2 – Udredningsret og behandlingsgaranti

Det offentlige har en udredningsret og en behandlingsgaranti. De er begge på en måned: Dvs. en måned til at finde ud, hvad der er galt og en måned til at sætte gang i behandlingen.

#3 – Henvisning til privat behandling

Uanset om det er udredningsretten eller behandlingsgarantien, der bliver overskredet, så har man retten til at finde et privat alternativ, der bliver finansieret af det offentlige.

#4 – Udvidet frit sygehusvalg

Efter udredning skal man tilbydes behandling, og hvis det offentlige ikke kan løfte behandlingsgarantien, så skal de orientere om mulighederne. Vi oplever desværre nogle gange, at beskrivelserne er så kryptiske, at patienten ikke forstår dem. Det skal helst lyde sådan: “Som patient har du ret til, at din behandling begynder inden for 30 dage. Det kan vi desværre ikke tilbyde dig. Du har derfor ret til at blive behandlet på et andet offentligt eller privat sygehus. Ring til Visitationsenheden hurtigst muligt, hvis du vil benytte den mulighed.”

#5 – Behandling i udlandet

Man har i særlige tilfælde med meget lange ventetider muligheden for søge behandling i udlandet.

#6 – Klagemuligheder

Hvis man oplever, at servicen er for dårlig, eller man ikke kommer godt ud af det, med de læger, man får adgang til, så har man muligheden for at finde et alternativ. Man kan klage over sit behandlingsforløb på offentlige sygehuse, privathospitaler og hos læger og speciallæger til Styrelsen for Patientsikkerhed.

#7 – Uvildig rådgivning hos Patientvejledningen

Patientkontorerne i regionerne har til opgave at informere, vejlede og rådgive om patienters rettigheder inden for sundhedsvæsenet.

#8 – Kontakt Patientforeningen

Vi får i Patientforeningen en del henvendelser fra patienter, der er faret vild i systemet. Vi giver ikke selv rådgivning, men henviser altid til nogen, der kan bringe patienten videre.

Next article