Home » Kampen mod kræft » Hurtigere godkendelser vil redde liv
Lungekræft

Hurtigere godkendelser vil redde liv

Foto: Getty Images

De seneste års forskning indenfor behandling af ALK Positiv lungekræft kan føre til, at den førhen uhelbredelige og dødelige sygdom kan få betegnelsen kronisk sygdom.  Men det kræver investeringer fra medicinalindustrien og hurtigere godkendelser fra Medicinrådet. Sådan siger medstifter og formand for patientforeningen ALK Positiv Danmark, Irfan Gilani.

Vi er nået langt. Ikke mindst indenfor behandling af den sjældne kræfttype ALK Positiv lungekræft, der oftest rammer ikke-rygere under 50. Siden det helt store gennembrud i forskningen i 2007 er det gået stærkt, og fortsætter udviklingen – og investeringerne – i samme tempo, vil sygdommen ifølge eksperter på området være en kronisk sygdom indenfor blot få år.

Men ifølge Irfan Gilani ligger der stadig et stort stykke arbejde forude:

”Mange kræftpatienter oplever, at de ikke tilbydes de samme behandlingsmuligheder som i vores nabolande. Det gælder også medlemmerne i vores forening. En af de væsentligste årsager til dette er – efter vores mening – at Medicinrådet spænder ben for at danskerne kan få den bedst mulige behandling. I rette tid.”

Netop tid er en væsentlig faktor når det handler om kræft. Derfor kan det også virke uforståeligt, at patienter får ”nej” til en lovende behandling, fordi Medicinrådet ikke vil godkende den. Det kan være med fordi i Medicinrådets opfattelse mangler der dokumentation for større overlevelse eller fordi Medicinrådet har besparelse som fokus for deres beslutninger, hvilket kan virke ubetydeligt, hvis man vakler mellem liv og død.

Irfan Gilani

Medstifter og formand for patientforeningen ALK Positiv Danmark, Irfan Gilani

Foto: privat

Arbejdet er langt fra færdigt

”Al kræftmedicin der godkendes her i Danmark, sker typisk 2-4 år senere end i de lande vi ellers sammenligner os med. De forsinkelser bekymrer os i ALK Positiv Danmark, for hvorfor skal det tage så lang tid? Denne ventetid betyder jo døden for mange patienter, fordi de ikke kan få den livsforlængende medicin, som andre har adgang til,” forklare Irfan Gilani.

Og han slutter: ”Så selv om vi er nået langt de seneste år, er arbejdet langt fra færdigt. Efter vores mening er situationen her og nu et langt stykke hen ad vejen et politisk valg. Statskassen mangler ikke penge og når der kan findes ekstra ressourcer til både krig og corona, så må det være et spørgsmål om vilje. Lungekræft er den mest dødelig kræfttype i Danmark. Derfor er det vores anbefaling i ALK Positiv Danmark, at der bliver afsat flere statsmidler til forskning og kliniske forsøg indenfor lungekræft, men at politikerne samtidig også sikre hurtigere godkendelse af nye præparater af Medicinrådet. Denne fremgangsmåde redder ikke alene liv, men sparer også samfundet flest penge på den lange bane.”

Af Rikke Kokholm

Næste artikel