Skip to main content
Home » Fremtidens sundhetdsvæsen » Bedre sundhedsliv med innovation
Sponsoreret

Nykøbing Falster Sygehus samarbejder med fonden FIERS for at styrke sundheden blandt Region Sjællands borgere. Med innovative projekter er hensigten bl.a. at sundhedstilbud flyttes tættere på borgerens eget hjem.

Nykøbing Falster Sygehus vil i alliance med FIERS udvikle innovative projekter for at fremme sundhed i regionen. FIERS er en erhvervsdrivende fond, som har til formål at skabe samarbejde mellem privatsektoren og sundhedsvæsenet. Formålet er at integrere innovative projekter til gavn for sygehusets patienter. 

Sundhedstilbud ud i borgerens hjem

Region Sjælland har udfordringer med sundheden blandt borgerne. Der er både et stigende antal ældre, som vil kræve yderligere pleje, og flere kronikere. Foruden et voksende plejebehov er der personalemangel. 

Det er ifølge Ricco Dyhr, sygehusdirektør på Nykøbing Falster Sygehus, svært at drive et sygehus. Der er et behov for at tænke nyt, fortæller han:

“Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret personale. Det betyder, at vi er nødt til at tænke i at udbygge nye løsninger for borgeren i højere grad.”

Innovation kan være med til at danne fremtidens sygehusvæsen. Ricco Dyhr påpeger, at innovation kan føre til mere diagnostik og behandling tættere på borgerens hjem, eftersom der kan være langt til sundhedstilbud. 

“Det er utroligt vigtigt for borgere, der ikke ejer en bil og ikke har direkte adgang til offentligt transportmuligheder, så dette vil hjælpe dem til at opnå et bedre sundhedsliv.”

Ricco Dyhr

Sygehusdirektør på Nykøbing Falster Sygehus

Ulighed i sundhedstilbud

Med innovation er der også en målsætning om at styrke lighed i sundhed, hvor der bliver iværksat tværsektorielle undersøgelser om hvilke tilbud den enkelte borger får tilbudt, og hvilken betydning det har for ens sundhed og trivsel, hvilket Ricco Dyhr uddyber:

“Hvis man er gravid og bor på Frederiksberg, får man et tilbud om ultralyd på Frederiksberg eller Bispebjerg Hospital. Indtil for nylig var det sådan, at hvis man var borger i Nakskov, så skulle man tage til Slagelse for at få lavet en ultralyd. Og mange borgere på Lolland har lang og besværlig transport. Så det var ikke alle der takkede ja til en ultralydsscanning.” 

For en Frederiksberg-borger ville samme afstand være at rejse til Nyborg for et ultralydsbillede. Og her er der ifølge Ricco Dyhr tale om ulighed i de danske sundhedstilbud, hvilket han pointerer:  

“Vi skal vel tilbyde de samme sundhedsydelser for dem, der bor i Nakskov som de, der bor på Frederiksberg?”

Med andre ord findes der ulighed i danske sundhedstilbud.

Israelsk teamwork om ulighed

FIERS skaber en masse relationer både nationalt og internationalt. For nyligt var fonden med til at etablere en aftale mellem Nykøbing Falster Sygehus og et israelsk hospital. Begge parter skal arbejde på, hvordan de mindsker ulighed i sundhed og sundhedstilbud. Der findes paralleller mellem visse områder i Israel og Danmark, hvilket Ricco Dyhr uddyber: 

“De har også en del udfordringer med ulighed i sundhedstilbud i Israel. De har nogle parallelle situationer, som vi også har her i vores område, især på Falster og Lolland. Vi kommer derfor til at arbejde med nogle initiativer særligt omkring ‘patient at home’. Og undersøge, hvordan vi får flyttet diagnostik, behandling, kontrol, samt opfølgning ud i borgerens eget hjem eller tættere på borgerens hjem.”

Med en større fokus på innovation bliver afstand en mindre udfordring i fremtiden, end det er i dag for regionens borgere. Sundhedstilbud tættere på borgerens hjem kan blive en realitet.

I FIERS (Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde) arbejder vi for at bygge bro mellem stærke spillere i det private og offentlige erhvervsliv i Region Sjælland – med det fokus at skabe optimale rammer for finansiering, udvikling og tests af nye innovative løsninger, der sætter patienten i centrum og skaber vækst i det danske samfund.

Læs mere på fiers.dk.

Af Katrine Williams

Next article