Skip to main content
Home » Fremtidens sundhetdsvæsen » Innovation, teknologi og samarbejde vil udvikle fremtidens hospital i Aarhus
Sponsoreret

Der er et stort innovationspotentiale på hospitalerne i Danmark, og vi har på alle måder brug for at sikre dette til gavn for fremtidens sundhedsvæsen. I det perspektiv er innovation blevet et strategisk fokusområde på Aarhus Universitetshospital og bliver som topprioritet på ledelsesniveau nu gradvist forankret på tværs af organisationen og i afdelingerne.

Den nye innovationsplatform BETA.HEALTH vil samle sundhedspersonale, innovationsmedarbejdere og virksomheder for i fællesskab at skabe fremtidens hospitalsløsninger. Innovationsindsatsen rækker ud til hele landet og er startskuddet på Aarhus Universitetshospitals arbejde med at forankre innovation både strategisk og i praksis.

”Aarhus Universitetshospital har ambitioner om at give sundhedspersonale bedre muligheder for at udvikle nye løsninger til gavn for patienterne og samtidig gøre hverdagen for medarbejderne mere tilfredsstillende og nærværende. Vi vil arbejde med at nedbryde innovationsbarrierer, så det bliver nemmere og mere attraktivt at arbejde med innovation og derved undgå, at gode idéer går tabt. Vi ønsker at tydeliggøre mulighederne, og vi vil støtte innovationsprojekter gennem sparring, netværk og implementering,” siger Diana Riknagel, som er Innovationschef på Aarhus Universitetshospital.

Diana Riknagel

Innovationschef på Aarhus Universitetshospital

Innovation handler om at identificere behov og udfordringer, der skal løses, samt sætte nye initiativer i gang og teste dem i praksis, men samtidig skabes innovation ud fra en langsigtet strategi, der tager tid at forankre, og kræver et skifte i organisationens mindset.

”Med strategien vil vi facilitere innovationsprocesser og være med til at udvikle en ny kultur og et andet mindset, og Region Midtjylland har udviklet en struktureret tilgang til innovation som synligt fokus for både ledere og medarbejdere”, siger Diana Riknagel.

Tværgående fællesskaber fremmer innovation

BETA.HEALTH er skabt mellem tre parter, men Diana Riknagel påpeger, at det er tænkt større, da store fællesskaber er vejen frem for acceleration af idéer fra klinisk forskning til værdi for patienter. Innovationsplatformen åbnede i februar i år og er et samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital med støtte på 128 mio. kr. som pilotprojekt på en 5-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

”Innovation på hospitaler er naturligvis foregået altid, for hospitalsansatte er grundlæggende rigtig gode til at finde løsninger ud fra indsigt i nye behov. BETA.HEALTH skal løfte denne naturlige iværksættertrang og gøre det nemmere at udvikle og implementere de nye løsninger,” siger Diana Riknagel.

Foto: Aarhus Universitetshospital

Innovationssatsningen skal skabe infrastruktur og en fælles platform for det uudnyttede forskningsbaserede innovationspotentiale med bl.a. mere individualiserede patientforløb som mål.

”Fællesskabet og en samlet adgang til eksterne ressourcer, virksomheder med IT-løsninger, robotter, kunstig intelligens og andre teknologier er vigtigt. Der skal forsat tænkes i patientydelser og kvalitet, men det kommercielle skal med, så det kan gå hurtigere med at udvikle løsninger, der passer til konkrete behov. For at være relevante skal vi række ud efter samarbejde og ikke lukke os om os selv,” siger Diana Riknagel.

Alle landets hospitaler kan søge om projektstøtte i BETA.HEALTH, hvis der via forskningsresultater kan dokumenteres potentiel værdiskabelse for patienter, personale og samfund. Da BETA.HEALTH har som mål at nå ud i hele landet, er der i projektet også ansat innovationsmedarbejdere på Aalborg Universitetshospital og Odense Universitetshospital, mens der arbejdes på at udbygge den faste forankring yderligere.

Innovation er både efterspurgt og teknologisk mulig

Sundhedsvæsenet, som vi kender det, er under pres fra flere sider. Personalemangel, højt arbejdspres, økonomi og en voksende befolkning med flere behandlingskrævende sygdomme gør, at nye fremsynede, innovative løsninger er nødvendige.

”Disse faktorer kræver ændringer, men heldigvis bliver vi hele tiden bedre til at forebygge, identificere og behandle sygdomme, bl.a. fordi teknologierne også løbende bliver bedre. Hospitalerne bliver mere ’murstensløse’, hvor individuel behandling og telemedicin er vigtige områder for at fremtidssikre hospitalerne, og monitoreringsløsninger er af så høj kvalitet, at fysisk fremmøde bliver mindre nødvendigt. Her er samarbejdet med eksempelvis hjemmeplejen væsentlig og drager fordel af innovative tværgående digitale løsninger,” forklarer Diana Riknagel.

Av Jesper Henning Pedersen

Next article