Skip to main content
Home » Fremtidens sundhetdsvæsen » Realtidsdata – opskriften på en effektiv og sikker omsorg
Sponsoreret

Adgang til relevant information i realtid betyder, at alle i organisationen kan hjælpe hinanden bedre. Dette er platformen baseret på et holistisk syn.

Forløbet fra man bliver indlagt på sygehuset, til man sendes hjem igen, involverer mange forskellige afdelinger og meget personale. Det er svært at strukturere dette, så man opnår den optimale effektivitet. Men anvender man digitalisering på den rigtige måde, så er det rent faktisk muligt både at skabe orden og lette det daglige arbejde.

Med denne platform, udviklet af DNV Imatis, har alle – lige fra afdelingsledere til læger, sygeplejersker og køkkenpersonale – adgang til netop den information der gør det muligt at undgå flaskehalse, unødvendigt ekstra arbejde og misforståelser.

“Miljøet er intenst. Informationen er både omfattende og fragmenteret. Vi kobler teknologi, arbejdsprocesser, information og mennesker tættere sammen”, forklarer DNV Imatis’ stifter Morten Andresen.

Morten Andresen

CEO i DNV Imatis

Alle informerer alle

Konceptet kan bedst sammenlignes med intern crowdsurfing. Alt personale har adgang til en rollebaseret portal, som bruges til både at fordele opgaverne og godkende dem. Dermed ved man hvem der har gjort hvad, og hvornår de har gjort det.

Læs mere på dnvimatis.com.

Et håndgribeligt eksempel på dette kunne være at rengøringspersonalet via denne platform informeres i realtid om, hvilke patienter der skal blive en nat mere, og hvilke der skal hjem. Således kan de forberede det rigtige antal senge og værelser. Køkkenpersonalet kan ligeledes bruge samme information til at vide, hvor mange måltider de skal tilberede.

Et andet eksempel er prøveudtagning. Her får sygeplejerskerne tildelt deres opgaver via en smartphone som viser hvilken patient og hvilken test det drejer sig om. Patienten har et armbånd med en stregkode, der aflæses ved prøvetagningen, og som også matches med prøven der tages. Løsningen er desuden også integreret med laboratoriesystemet. Alt går hurtigt, og samtidig minimeres risikoen for fejl.

Nemt at lave egne apps

Platformen er skalerbar og kan skræddersys til enhver sundhedsinstitutions unikke behov. Det gælder alt fra interface til de applikationer, man ønsker knyttet til systemet.

“Alt er baseret på en low coding-platform. Medarbejderne kan dermed udvikle deres egne apps efter blot et par dages træning”, siger Morten Andresen.

På nuværende tidspunkt er der omkring 200 færdige applikationer på platformen. Næsten halvdelen af dem er blevet tilføjet som følge at de idéer, som kunderne har fået.

­” Et eksempel på dette er sygehuset Haraldsplass i Bergen, som har udviklet en app, hvor patienterne kan bestille præcis den mad de ønsker. Det fantastiske ved løsningen er, at den der udvikler appen ikke skal tænke på ting som integration eller sikkerhed, for det er allerede indbygget i platformen”, forklarer Morten Andresen.

Platformen giver også mulighed for at koble den til eksisterende systemer ved at skabe portalløsninger. Det er med andre ord ikke nødvendigt at udskifte de dele man allerede har investeret i, for at kunne bruge løsningen.

” Det er nøjagtig lige så godt at lave gradvise forandringer”, siger Morten Andresen.

Læs mere på dnvimatis.com.

Af Rikke Kokholm

Next article