Skip to main content
Home » Fremtidens sundhetdsvæsen » Virtuel Reality hjælper sygeplejestuderende
Sponsoreret

Når nyuddannede sygeplejersker starter i job, oplever de ofte en svær overgang fra studieliv til arbejdsliv. Allerede som nyuddannede møder de komplekse problemstillinger, som kan gøre overgangen svær.

For at uddanne fremtidens sygeplejersker til de krævende opgaver i sundhedsvæsenet har sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College i Aarhus gennem de senere år anvendt virtual reality (VR) som en del af undervisningen. 

Praktisk motivation med VR

Konkret bruger uddannelsen VR-læringsredskabet ’Everyday Nurse’, som er udviklet i samarbejde mellem VIA undervisere og forskningsmedarbejdere, samt videreudviklet med softwarefirmaet AateVR.

På uddannelsen bidrager de sygeplejestuderende aktivt i udvikling af teknologien. Målet er både at tilføje en vigtig praktisk dimension til den teoretiske undervisning og give indsigt i værdien af innovation og brugerperspektiv.

Forskningschef Lars Peter Bech Kjeldsen fra VIA University College, som er med til at finansiere VR-projektet, uddyber:

”Studerendes arbejde med VR er motiverende og kvalificerer deres læring fra sygeplejerskeuddannelsen. Desuden får de studerende den teknologiforståelse, der er så vigtig for, at de kan skabe kvalitet i deres fremtidige arbejdsliv i sundhedsvæsenet”.

Simulerer en realistisk aftenvagt

Lektor og uddannelsesforsker Cathrine Sand Nielsen fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus har været med til at undfange ideen om VR-læringsredskabet, der efterligner, hvordan det er at være på aftenvagt på et sygehus med konkrete patienter og opgaver. 

“’Everyday Nurse’ simulerer en virkelighedstro aftenvagt på en medicinsk afdeling, hvor den sygeplejestuderende har ansvaret for at tilse og pleje 11 patienter,” fortæller Cathrine Sand Nielsen og uddyber:

“Aftenen kan udspille sig forskelligt afhængigt af den studerendes valg i det simulerede rum. Og de studerende bliver konfronteret med muligheden for fejl og uløste opgaver. De skal beslutte, hvor der skal interveneres, og hvilke opgaver der må udskydes.”

Scenarierne bag VR-brillerne kræver ifølge Cathrine Sand Nielsen, at de studerende forsøger at danne sig et overblik over, hvordan de kan prioritere opgaverne og træffe valg.

Processen giver med andre ord anledning til refleksioner over, hvordan konkrete valg kan have konsekvenser for andre patienter og påvirke egen selvforståelse som sygeplejerske.

“Når man bliver afbrudt af klokker, der ringer, patienter, der kalder, eller opgaver, der opstår uden varsel, så skal man prioritere. Det er et vilkår i sygeplejen, som de studerende via VR træner at håndtere,” fastslår hun.

Med VR-redskabet bliver fremtidens sygeplejersker klædt på til fremtidens sygehusvæsen. Foto: VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Klar til fremtidens sundhedsvæsen

I løbet af sygeplejerskeuddannelsen bruger VIA en kombination af forskellige pædagogiske, praktiske, teoretiske og teknologiske metoder. Men VR-øvelser gør i særlig grad en forskel i forhold til at minimere praksischokket.

De sygeplejestuderende, som har brugt VR som led i deres uddannelse melder tilbage, at den virtuelle erfaring med at prøve kræfter med samtidige, forskelligrettede behov og dilemmaer i sygeplejen har været frugtbar. Meldingen er nemlig, at muligheden for at udforske og høste erfaringer med de komplekse sygeplejefaglige situationer i et virtuelt, men praksisnært rum har styrket deres mod til at arbejde i fremtidens sundhedsvæsen. 

Foreløbige studier indikerer, at VR kan bidrage positivt til at udvikle den kognitive og emotionelle parathed til at træffe hurtige og svære beslutninger. Samtidig bidrager VR-træningen til en kritisk bevidsthed om den sygeplejefaglige praksis og betingelser for sygeplejefaglig skøn og handling, hvilket Cathrine Sand Nielsen fremhæver.

“I VR-øvelserne er det sådan, at når de studerende har truffet et valg, kan de ikke gå tilbage. Så må de have det til at fungere, og det er jo meget lig den situation, som de kommer til at stå i som sygeplejerske. Men det, som er så unikt med det digitale læringsmiljø, er, at fejlagtige eller dårlige disponeringer ikke får konsekvenser for patienter, men ’bare’ giver masser af læring. Og gennem ’Everyday Nurse’ kan de kommende sygeplejersker forberede sig på prioriteringer af en række opgaver og analysere situationer.”

Vigtig feedback og refleksion

Lektor Christine Tram Widmer fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus fortæller, at de studerende oplever VR som et trygt rum, når de skal indlemmes i sygehusvæsenets kompleksitet.  

“Jeg kan huske, at jeg som nyuddannet sygeplejerske næsten ikke kunne trække vejret, når det hele blev for komplekst på afdelingen. I VR kan de studerende øve sig i trygge omgivelser, og det trives de med,” beretter Christine Tram Widmer. 

Når de studerende har været gennem VR-simulationsøvelsen, diskuterer de deres valg og prioriteringer med klassen samt de undervisere, som har fulgt med på storskærm. Og de studerende værdsætter den umiddelbare feedback og refleksion.

Forskergruppen peger på, at VR-læringsredskabet i overraskende grad ser ud til at styrke fællesskabet, skabe en frigørende stemning og gøre de studerende mere risikovillige.

“Så snart de sygeplejestuderende får VR-briller på, så tør de. Det står i kontrast til øvelser og træning i vores fysiske simulationsrum, hvor de studerende træner på modeller som patienter, og hvor vi nogle gange oplever, at de studerende skal tage mange skridt, før de har modet til at handle,” fremhæver lektor Ida Lunddahl Bager fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

Træningen bag VR-brillerne er kommet for at blive på VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

VIA Sygeplejerskeuddannelse

Få en alsidig uddannelse og et job, hvor du gør en forskel i hverdagen for dine medmennesker. Husk, der er ansøgningsfrist til kvote 1 den 5. juli senest kl. 12:00.

Læs mer på via.dk.

Av Katrine Williams

Next article