Home » Hjernen og Nervesystemet » Børn med epilepsi: Mere end bare anfald
Børn med epilepsi

Børn med epilepsi: Mere end bare anfald

dreng med epilepsi gemmer sig
dreng med epilepsi gemmer sig
Foto: Pexels
avatar

Tina Grøndahl Olsen

Psykolog og specialist i sundhedspsykologi

Mange børn og unge ramt af epilepsi har svært ved at koncentrere sig og lære ting i skolen. Et psykosocialt udredningsforløb kan være en god hjælp.

Det er svært at have overskud til at lære og lege, hvis man som barn har epilepsi i en svær grad. Mange epileptiske anfald gennem længere perioder går ud over barnets kognitive funktioner.

”Området er meget komplekst”, fastslår psykolog og specialist i sundhedspsykologi Tina Grøndahl Olsen og fortsætter: ”For at kunne definere graden af kognitive vanskeligheder er det vigtigt at finde ud af, hvor udbredt den epileptiske aktivitet er i hjernen. Om den er fokuseret i et bestemt område eller i hele hjernen. Desuden har det betydning, hvor tidligt i livet børnenes hjerner er blevet påvirket.”

Selvom man generelt kan sige, at hyppige anfald over lang tid slider på de almindelige kognitive funktioner, er det individuelt, hvad en hjerne kan tåle.

Børn med epilepsi har svært ved at gå i skole

Kognitive vanskeligheder går hånd i hånd med adfærdsvanskeligheder. Barnet kan ofte ikke følge med i skolen og falder ud af sociale samvær. Der opstår generelle indlæringsvanskeligheder, når barnet ikke er helt alderssvarende udviklet.

”Børn med epilepsi slås ofte med opmærksomhedsvanskeligheder, hvilket formentlig har noget at gøre med den generelle påvirkning af hjernen. Det viser sig typisk ved urolige børn, der er lette at aflede. De skal hurtigt videre til noget nyt. De bliver afbrudt af egen uro, og dermed forringes deres indlæringsevne. I den situation er det vigtigt, at der kompenseres ved at give barnet mere struktur i dagligdagen”, fortæller Tina Grøndahl Olsen.

Forstå barnets behov

Den bedste løsning er, at børn med epilepsi får et psykosocialt udredningsforløb. Et forløb, som indeholder en lægelig vurdering, en neuropsykologisk undersøgelse og en observation af barnets evne til at lære og være social i skolen eller institutionen.

”Vi laver flere forskellige opgaver med barnet. Det kan være en blanding af mundtligt at svare på spørgsmål eller svare ved hjælp af f.eks. klodser. Testen foregår ved, at barnet sidder tæt med en enkelt voksen. Den seance bliver så suppleret med observationer af barnets adfærd fra en lærer. En lærer, der dermed kan afdække, hvilke kompetencer barnet har og på hvilke områder, der er udfordringer,” forklarer Tina Grøndahl Olsen.

Hele forløbet munder ud i pædagogiske anbefalinger omkring barnets vanskeligheder, som meget gerne skal omsættes i barnets skole. Og det sker i en tæt dialog med forældrene. ”Udredningen skal skabe større forståelse for barnets særlige behov. Epilepsi kan give vanskeligheder, som rækker ud over de egentlige anfald,” forklarer Tina Grøndahl Olsen.

Næste artikel