Skip to main content
Home » Hjernen og Nervesystemet » Hjernesagen: Lad os skabe et helt nyt F-ord!
Hjernen og nervesystemet

Hjernesagen: Lad os skabe et helt nyt F-ord!

Foto: Unsplash
avatar

Lise Beha Erichsen

Landsformand i Hjernesagen

Overalt tales der om, hvordan vi kan blive bedre til at forebygge. Også i Hjernesagen fylder forebyggelse meget. For vi ved, at det er muligt at forebygge en stor del af de blodpropper og blødninger i hjernen, som hvert år rammer op mod 13.000 danskere.

Men på trods af den megen snak, sker der ikke så meget. Derfor vil jeg driste mig til lidt provokerende at sige, at der i høj grad også er brug for et andet “F-ord” i tilgangen til vores sundhed.

Inden jeg røber dette F-ord, så lad mig dvæle et kort øjeblik ved et par spørgsmål: Vi mennesker tænker med hjernen – men tænker vi også nok over hjernen?

Hvornår har du sidst gjort en ting eller aktivitet med det klare formål at gøre noget godt for din hjerne? Nej vel… Det ville nu ellers kunne betale sig. For hjernen er så utrolig vigtig for os som mennesker.

Det er dér, vi bearbejder alle de indtryk, vi får i løbet af dagen og livet. Det er i hjernen, vi skaber nye kreative tanker, der kan føre til spændende initiativer og aktiviteter. Og det er her, vi opbygger vores viden. Mon ikke at man kan sige, at hjernen er Danmarks vigtigste råstof.

Hjernen skal trænes

Vi er derfor nødt til at være meget mere bevidste om betydningen af vores hjerne, og hvad der skal til for, at den har det godt. Vi kan selv gøre en masse for, at hjernen har det godt og er parat til alle de udfordringer, dagligdagen byder på. Jeg vil vove den påstand, at du med en måneds særlig opmærksomhed omkring din hjerne, ville kunne øge din handlekraft og få ekstra energi til dit liv.

Hjernen kan trænes, så den bliver bedre til at løse opgaver. Hvis den trænes og plejes, kan vi tage imod udfordringer og dermed gøre livet sjovere.

Derfor vil jeg gerne introducere dette nye F-ord, som jeg synes, mangler. Lad os sammen beslutte os for at gøre hjernen til en ny Folkesag!

I skolerne skal man have fokus på, hvordan vi skaber de bedste læringsmiljøer. Det bør også inkludere fokus helt konkret på hjernen. Hvordan skaber vi et liv i skolen, der er så sundt for hjernen som overhovedet muligt, ..så vores børn får den bedste platform for at lære?

Gode arbejdsforhold

På arbejdspladserne skal vi skabe arbejdsforhold, så vi er effektive og kreative. Det bør også inkludere, hvad der helt konkret kan skabe mest hjerneenergi.

Vi ved for eksempel, at pauser til hjernen kan skabe bedre resultater, at sunde vaner med for eksempel sund mad direkte kan gavne hjernen, og at motion også er godt for hjernen.

I Hjernesagen har vi helt naturligt et fokus på hjernen. Vi arbejder for bedre forebyggelse, så færre rammes af en blodprop eller blødning i hjernen. Og vi taler sagen for dem, hvis hjerne har frarøvet dem muligheden.

Men det kan undre mig, at der er så mange steder, hvor man tager hjernen for givet, og at vi glemmer, at vi kan gøre så meget mere for at passe på hjernen. En bevidst indsats vil kunne måles i bedre livskvalitet for den enkelte. Og det vil også kunne måles på samfundets økonomiske bundlinje og skabe et rigere samfund.  Så lad os sammen gøre hjernen til en folkesag!

Hjernesagen

Hjernesagen beskæftiger sig med, hvordan vi passer bedre på hjernen, og hvad vi gør, når den begynder at svigte. Kan vi eksempelvis forebygge bedre eller behandle anderledes? Hjernesagen hjælper mennesker, der rammes af en blodprop eller blødning i hjernen og deres pårørende. Hjernesagen har næsten 10.000 medlemmer. Læs mere på www.hjernesagen.dk.

Next article