Home » Kampen mod kræft » AstraZeneca vil forbedre kræftpatienters livskvalitet
Sponsoreret
avatar

Julie Brooker

Administrerende direktør, AstraZeneca Danmark

Patienter og pårørende skal have hjælp til at leve et bedre liv med kræft.

For mange kræftpatienter er det at blive syg forbundet med et tab af kontrol. Man er pludselig mere patient end menneske, og det føles, som om ens liv ligger i andres hænder.

For at komme godt igennem et behandlingsforløb er det imidlertid vigtigt, at patienten involveres og tager del i behandlingen. Det erkendte man med Kræftplan 4, som sætter fokus på patientinddragelse og tilknytning af en patientansvarlig læge.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der et stort potentiale i at inddrage både patienter og pårørende i behandlingen, men der er brug for hjælp i form af konkrete redskaber. Medicinalvirksomheden AstraZeneca, som producerer lægemidler til kræftpatienter, har nu sat sig for at udvikle værktøjer, der skal hjælpe kræftpatienter og pårørende.

”Vi skal støtte patienterne i at tage ansvar for den del af behandlingen, de selv kan tage kontrol over. Dels for at forbedre deres performance status, så de er i stand til at modtage medicinsk behandling, og dels for at forbedre livskvaliteten, så de kan føle sig som mennesker igen,” siger Julie Brooker, der er AstraZenecas administrerende direktør i Danmark.

Hjælpeværktøjer på vej

AstraZeneca har allieret sig med forskere, læger og sygeplejersker for at indsamle viden. Målet er at udvikle værktøjer, som læger og sygeplejersker kan bruge til at hjælpe patienter og pårørende med at planlægge behandlingen og de ting, som patienten selv kan gøre. Man ved fra forskningen, at faktorer som kost, motion, søvn og psykisk helbred kan påvirke kræftpatienters livskvalitet, og det er blandt andet disse faktorer, virksomheden ønsker at tage fat på.

”Det er sjældent nok bare at fortælle patienterne, at de skal huske at spise godt og få noget søvn. Mange har behov for hjælp til at komme godt igennem behandlingsforløbet, og derfor mener vi, det er vigtigt med håndgribelige
værktøjer til både patienter og pårørende,” siger Julie Brooker.

Værktøjer skal gøre livet nemmere for patienter

Projekterne er endnu i udviklingsfasen, og AstraZeneca har ikke lagt sig fast på, hvilken form værktøjerne skal have. Det kan være alt fra digitale værktøjer til informationsmateriale. Tanken er, at værktøjerne dels skal uddanne læger og sygeplejersker i, hvordan de håndterer inddragelsen af patienter. Dels skal værktøjerne hjælpe patienter med helt konkrete udfordringer, som for eksempel at spise rigtigt, dyrke motion og få gode søvnvaner.

”Vi ved fra fokusgrupper med både behandlere og patienter, at der er stor efterspørgsel efter redskaber, som kan hjælpe patienterne med at forbedre livskvaliteten. I øjeblikket indsamler vi viden og involverer patienter, læger, sygeplejersker og forskere, så vi kan være helt sikre på, at værktøjerne bliver sat sammen på den rigtige måde,” siger Julie Brooker og fortsætter:

”For at projektet skal lykkes, er det helt centralt, at læger og sygeplejersker er med hele vejen, og at værktøjerne bliver fuldt implementeret i klinikken.

Fokus på skræddersyet behandling

Selvom AstraZeneca nu satser på at forbedre kræftpatienters livskvalitet, er deres vigtigste opgave fortsat at forske i og udvikle ny medicin i samarbejde med førende forskere og læger. Virksomheden fokuserer især på personlig medicin.

”Vi tror på, at nye behandlingsformer og medicin skal tilpasses den enkelte patient, så effekt og livskvalitet går hånd i hånd,” siger Julie Brooker.


DK-3532-09-18-ONC/ONC

AstraZeneca, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S. Tel: +45 43 66 64 62. www.astrazeneca.dk


Næste artikel