Home » Kampen mod kræft » Så mange pårørende rammes af depression i et kræftforløb
Pårørende

Så mange pårørende rammes af depression i et kræftforløb

Trist kvinde spejler sig i rude
Trist kvinde spejler sig i rude
Foto: Unsplash.com

Depression rammer af mange årsager, og undersøgelser peger på, at eksempelvis pårørende til kræftramte er en meget udsat gruppe.

Omkring 15% af den danske befolkning vil på et eller andet tidspunkt i livet blive ramt af en depression. Det er altså en udbredt lidelse, der også påvirker den ramtes omgivelser, og undersøgelser viser, at der sikkert findes endnu flere med depression, end de umiddelbare tal viser.

Depression hos pårørende

En omfattende undersøgelse af pårørende til kræftramte viser, at der findes mange tilfælde af depression blandt mænd til kræftramte kvinder i denne gruppe, fortæller Christoffer Johansen, forskningsleder i Center for Kræftforskning. Han er selv en af forskerne bag undersøgelsen: ”Vi har påvist en sammenhæng mellem pårørende til kræftpatienter og depression. Det viser sig, at risikoen for at udvikle en behandlingskrævende depression hos pårørende mænd stiger med omkring 40%, når kvinderne får konstateret brystkræft.”

Flere depressioner end tallene viser

Ved hjælp af de omfattende danske databaser har det været muligt at følge kvinder med brystkræft tilbage fra 1968. Gennem 13 år har man fulgt cirka en million danske mænd. Blandt disse var 20.538, hvis partner fik konstateret brystkræft. I den periode undersøgelsen stod på, blev 180 af mændene indlagt med en alvorlig behandlingskrævende depression, i sig selv måske ikke et meget højt tal, men ikke desto mindre anledning til bekymring, siger Christoffer Johansen og tilføjer: ”Der er ikke så mange mænd, der indlægges på grund af depression. Det er kun toppen af isbjerget, for vi må antage at antallet af mænd, der får antidepressiver, og i det hele taget er påvirket, er langt større.”

Behov for indsats

På baggrund af undersøgelsen mener Christoffer Johansen, at der er behov for en større indsats for de pårørende til kræftpatienter, blandt andet ved indføre screening som led i den ambulante opfølgning af kræftpatienter: ”Kræft er ikke kun en sygdom, der rammer den enkelte, den har konsekvenser for de nærmeste. Det er et socialt fænomen, kan man sige. Pårørende er en stor gruppe i vores samfund, der går rundt og har det svært, når hele livssituationen ændres, fordi den nærmeste bliver alvorligt syg.”

Symptomer på depression

Depression kommer til udtryk på forskellig vis hos mænd og kvinder. Hos mænd bliver symptomerne i flere tilfælde kamufleret med alkohol. Mænd vender vreden udad, og de virker mere vred og irriterede, når de får en depression. Kvinder vender oftere vreden indad, og tristheden er mere iøjnefaldende.

Næste artikel