Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Hæmatologiske patienter er særligt udsat for corona – også selvom de er vaccinerede
Kampen mod kræft

Hæmatologiske patienter er særligt udsat for corona – også selvom de er vaccinerede

Foto: Getty Images

Corona epidemien har været og er fortsat en særlig udfordring for blodkræftpatienter, der har en betydeligt forhøjet risiko for alvorlige covid-19-forløb. Smitterisikoen har betydet, at patientforeningen LyLe har haft svære arbejdsbetingelser. Heldigvis har forskning åbnet for nye effektive behandlinger til de patienter, hvor vaccinen ikke er effektiv.

– Covid-19 har ramt os der, hvor det gør allermest ondt, fortæller Rita O. Christensen, der er formand for patientforeningen LyLe, hvis medlemmer er mennesker med forskellige former for blodkræft.

– Vi er en forening, der lægger vægt på nærhed, fællesskab og vidensdeling, men pandemien har i meget høj grad begrænset vores muligheder for at mødes på tværs af landet og i vores lokale netværksgrupper. I praksis har alle vores fysiske arrangementer været sat i bero. Heldigvis lykkedes det dog, efter to års pause, at gennemføre en fysisk temadag i september 2021 med 50 deltagere.

Rita O. Christensen

Formand for patientforeningen LyLe

Allerede i efteråret 2020 viste en undersøgelse, at patienter med blodsygdomme er særligt sårbare over for corona-smitte. Forskerne havde registreret, hvor mange af patienterne med blodsygdomme, der blev indlagt på intensivafdeling, og hvor mange af dem, der var i live efter én måned. Det drejede sig om i alt 66 patienter, hvoraf over 20 procent måtte indlægges på en intensivafdeling. Lige over 24 procent af dem døde under deres ophold på hospitalet. Tal, som er væsentligt højere end den gennemsnitlige risiko blandt andre corona-patienter. Dødeligheden var særligt høj blandt de ældste patienter og blandt de, som i forvejen var alvorligt syge af en anden kronisk sygdom.

Nye behandlinger har vist sig effektive

I efteråret 2021 afholdt LyLe et webinar, hvor formanden for Dansk Hæmatologisk Selskab professor Henrik Frederiksen, fortalte, hvad vi ved i dag om hæmatologiske patienter og vacciner i forbindelse med covid-19. Konklusionen var, at blodkræftpatienter, selvom de er vaccinerede, har øget risiko for alvorlige corona-forløb. Dette blev senere bekræftet i et såkaldt registerstudie (data fra flere studier), der blev udgivet i det videnskabelige tidsskrift Blood. Af de blodkræftpatienter der var smittet, havde 60,4 procent et alvorligt covid-19-sygdomsforløb på trods af vaccine.

Den højere risiko for patienter med kræft i blodet har medført en ændring i behandlingen, der blandt andet indebærer brugen af det antivirale lægemiddel remdesivir. Ligeledes har de såkaldte monoklonale antistoffer vist sig effektive.

– Det lader til, at disse stoffer er meget effektive i behandling af patienter, som ikke udvikler antistoffer efter vaccinen. Det er dog en udfordring, at vi ikke ved, præcis hvor højt et niveau af antistoffer, der skal være, før man er dækket. Men det er glædeligt, at vi har fundet så gode behandlinger til denne udsatte patientgruppe, forklarer Henrik Frederiksen fra Dansk Hæmatologisk Selskab.

Tekst: LyLe

Next article