Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Kan seksualiteten efter brystkræft genfindes?
Kampen mod kræft

Kan seksualiteten efter brystkræft genfindes?

I Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse angiver 42%, at deres kræftdiagnose har haft en decideret negativ indflydelse på sexlivet. Foto: Getty Images

Hvert år får knap 5.000 kvinder i Danmark diagnosen brystkræft. Heldigvis er prognoserne for at overleve gode – men selv om man bliver kræftfri, så bliver livet ikke nødvendigvis det samme igen. Heller ikke seksual- og følelseslivet, som mange kræftpatienter oplever udfordringer med både under og efter behandlingen. Men hvad skyldes dette, og hvad kan man gøre for at hjælpe disse patienter? Det har vi taget en snak med psykolog, ph.d. Nina Rottmann om.

Nina Rottmann

Psykolog , ph.d.

Brystkræft er den absolut mest udbredte kræftform hos kvinder. Således får 1 ud af 10 kvinder brystkræft i løbet af livet. Men ligesom vi er blevet bedre til at opdage brystkræft i tide, så er vi også blevet bedre til at behandle den i tide, og det betyder, at der er gode chancer for at overleve sygdommen. 4 ud af 5 kvinder er fortsat i live 5 år efter, at de har fået konstateret sygdommen.

Men ét er at overleve. Et andet at leve – med alt hvad det indebærer. Ikke mindst på det følelsesmæssige og seksuelle plan. Det har Nina Rottmann beskæftiget sig indgående med, og har i sin forskning undersøgt parforholdets betydning for  følelses- og seksuallivet i forbindelse med netop brystkræft.

Når verden pludselig ændrer sig

Men hvad er det for udfordringer disse kvinder – og deres partnere – står overfor i forbindelse med en brystkræftdiagnose og den efterfølgende behandling?

”Seksualitet er en naturlig del af det at være menneske, og får man pludselig en livstruende sygdom, så påvirker det ikke blot kroppen og psyken men ofte også vores måde at være i verden på. Mange vil opleve, at det forandres, når vi konfronteres med vores egen dødelighed og vi begynder måske at leve livet på en anden måde, ” fortæller Nina og fortsætter:

”Og taler vi om selve behandlingen, så kan det være en længerevarende proces, hvor man som kræftpatient skal forholde sig til en masse forandringer. Kroppen ændrer sig, hverdagen ændrer sig, og det gør parforholdet også i mange tilfælde. Selve sexlivet kan også blive påvirket i forbindelse med kræft.”

Kræftdiagnosens indflydelse på sexlivet

I Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse angiver 42%, at deres kræftdiagnose har haft en decideret negativ indflydelse på sexlivet. Og det estimeres, at mellem 45 og 76% af alle brystkræftpatienter udvikler seksuel dysfunktion. (Kilde: Frederiksen, Fynbo og Knudsen. Seksualitet og fertilitet. Kapitel 7 i “Livet efter kræft”. B.Zachariae og M. Mehlsen (red.). 2020).

Netop når det gælder brystkræft, er der en række faktorer, der kan være årsag til seksuelle udfordringer – for eksempel bivirkninger til behandlingen som hårtab, træthed og kvalme, eller senfølger efter behandlingen som smerter og føleforstyrrelser. Kropsbilledet kan være påvirket og man kan have en følelse af, at have mistet sin femininitet.

”Hvor nogle par synes det er vigtigt at forsøge at holde fast i et velfungerende sexliv under behandlingen, så kan det for andre synes mindre væsentligt, når man står med en kræftdiagnose. Nogle vil måske opleve, at sexlivet træder lidt i baggrunden i en periode. Det er meget forskelligt fra par til par,” fortæller Nina.

Samtidig påpeger hun, at det kan være svært at tale om disse forandringer med sin partner:

”Mange tager hensyn og skærmer hinanden for bekymringer – men på sigt kan det både skabe misforståelser og øget afstand parterne imellem. Omvendt har jeg også oplevet, at en del der har – eller har haft – kræft oplever at nærheden i parforholdet bliver større, og at det at de har været sammen om forløbet har styrket parforholdet.”

Dialog er key

Netop derfor er dialog vigtig for at få gang i følelses- og sexlivet igen. Måske har partneren ikke turde nævne, at han savner nærhed og sex af frygt for at blive misforstået – og dermed tror kvinden måske, at han ikke er interesseret i hende længere. Og så kan det være svært pludselig at løsne op. Det kan derfor være en god idé at tale om, hvad man hver især har behov for, når det gælder nærhed og intimitet. Dette kan eventuelt ske med professionel hjælp hos blandt andet Kræftens Bekæmpelses rådgivning eller i kommunale rehabiliteringstilbud, anbefaler Nina.

”Har man svært ved at tale om følelser, så kan det være en god idé at involvere en fagperson, som kan give den fornødne støtte og hjælp til at håndtere netop jeres situation,” opfordrer Nina og slutter:

”Som fagpersoner har vi helt klart et ansvar for at gøre opmærksom på de følelsesmæssige udfordringer brystkræftpatienter og deres partnere ofte oplever, samt for at informere om de muligheder der er, for at få den fornødne hjælp og vejledning.”

Tekst: Rikke Kokholm

Next article