Home » Kampen mod kræft » Kræftpatienter skal føle sig set og hørt
Behandling af kræft

Kræftpatienter skal føle sig set og hørt

læge trykker patient i hånden
læge trykker patient i hånden
Foto: Gettyimages
avatar

Jette Vibe-Petersen

Speciallæge i intern medicin og centerchef for Center for Kræft og Sundhed København

Danskerne bliver ældre og dermed vil flere blive ramt af kræft. Kræftplan IV sætter bl.a. fokus på brugerinvolvering, flere penge til udredning og nye behandlingsmetoder baseret på gentests.

Skrevet af Mette Fensbo

En tilstandsrapport omkring hele kræftområdet i Danmark viser, at der er dele vi er gode til og andre dele, hvor vi absolut ikke er gode i sammenligning med de øvrige nordiske lande.

”Vi har været rigtig dygtige til at implementere Sundhedsstyrelsens kræftpakker og fået sikret, at patienterne bliver undersøgt og behandlet indenfor kort, fastlagt tid. Den del betragtes som en succes indenfor sundhedsvæsenet. Der er kun få steder, man ikke lever op til kravene,” siger speciallæge i intern medicin og centerchef Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft og Sundhed København.

Kræftplan IV bliver kaldt patienternes kræftplan, fordi man har forsøgt at sætte patienterne i centrum og har lyttet til deres ønske og behov.

Til gengæld er vi ikke gode, når det gælder overlevelse. Her viser nye tal fra den nordiske Kræftstatistik database Nordcan, at vi stadig har den dårligste kræftoverlevelse i Norden.

”En af forklaringerne er danskernes livsstil. Vi ryger mere og har et større alkoholforbrug. Men derudover bliver kræftdiagnoserne stillet tidligere i de andre nordiske lande – og det handler om adgang til screening og bedre muligheder for undersøgelser ved lille mistanke.”

Patienternes kræftplan

Den danske befolkning bliver ældre og derfor vil flere og flere blive ramt af en kræftsygdom. En fremskrivning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at om 20 år vil mindst 47.000 danskere rammes af kræft hvert år. Det svarer til en stigning på 34 procent. Samtidig vil 70 procent flere leve med sygdommen.

Jeg ser den kommende brugerinvolvering på hospitalerne og i kommunerne som et meget vigtigt perspektiv. Den vil få stor indflydelse på patienternes tilfredshed med behandlingen.

”Med det fremtidige volumenproblem omkring flere kræftpatienter og de nye, mere avancerede behandlingsmetoder vi råder over, bliver der allerede nu i kræftplan IV helt overordnet sat ekstra penge af til udredning og behandling. Planen bliver kaldt patienternes kræftplan, fordi man har forsøgt at sætte patienterne i centrum og har lyttet til deres ønske og behov for at føle sig hørt og set i sundhedsvæsenet. Det betyder bl.a., at hver patient skal have en patientansvarlig læge, som følger patienten og de pårørende gennem behandlingsforløbet. Der vil også være fokus på fuldt ud at inddrage patienterne i alle beslutninger omkring behandlinger. Forløbet bliver langt mere individualiseret. Det er et stort fremskridt.”

Forbyggelse i fokus

Kræftplan IV opererer også med flere penge til rehabilitering, så tilbuddene er ensartede på tværs af landets 98 kommuner. I dag er der stor forskel i kvalitet og ressourcer. Ligesom der bliver en udvidelse af de ressourcer, som bruges på palliation. Endelig fremhæver Jette Vibe-Petersen også kræftplanens forebyggelsesdel, hvor der er fokus på børn og unge. Målet er at de skal være røgfri i 2030.

Hvordan ser du fremtidsperspektiverne for danske kræftpatienter?

”Jeg ser den kommende brugerinvolvering på hospitalerne og i kommunerne som et meget vigtigt perspektiv. Den vil få stor indflydelse på patienternes tilfredshed med behandlingen.

Så vil de nye behandlinger – hvor vi kan genteste folk og derefter tilrettelægge en individuel behandling – give mange patienter et nyt håb og i bedste fald kan behandlingen reducere eller helt fjerne kræftsygdommen. De vil kunne leve længere med god livskvalitet. Ud fra et patientperspektiv er det en landvinding, at man kan vælge behandling ud fra genetik.”

Næste artikel