Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Ny strålebehandling
Kampen mod kræft

Ny strålebehandling

Foto: Getty Images

Protonterapi er en ny form for strålebehandling, hvor protoner accelereres op i høj hastighed og sendes ind i kræftknuden. Protonerne har meget præcis rækkevidde inde i kroppen, og de koncentreres derfor i knuden, mens det normale væv omkring knuden får kun en mindre stråledosis.

Behandlingen foregår på Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital, og patienter henvises fra hele landet til behandling på centeret. Det er de Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG’er), der i samarbejde med landets kræftafdelinger og Dansk Center for Partikelterapi laver retningslinjer for henvisning til protonterapi og planlægger kliniske forsøg med protoner.

Åbenbare fordele

For nogle kræftpatienter har bestråling med protoner åbenbare fordele frem for den almindelige røntgenbaserede strålebehandling, men for andre patienter er protoner ikke bedre end røntgen, og de skal fortsat have den almindelige strålebehandling. Valg af behandling til den enkelte patient foregår ofte ved, at man sammenligner strålebehandlingsplaner for de to strålemetoder.

Aktuelt behandler man patienter med en række kræftformer på Dansk Center for Partikelterapi. De fleste patienter vil få behandlingen som led i et klinisk forsøg, hvor lægerne undersøger gavn og skade af protonerne. Sådan er det også for kvinder med brystkræft. Hvis man ved standard strålebehandling af brystet får høj dosis til hjerte og lunger, kan det på sigt øge risikoen for hjertesygdom og sekundær lungekræft. Derfor tester man i øjeblikket, om protoner kan reducere denne risiko hos de patienter, der ved planlægning med normal strålebehandling får høj stråledosis til hjerte og lunger.

Forsinket udrulningsplan

Det har imidlertid ikke været helt så nemt at få patienterne til at tage til Aarhus. Corona er en del af forklaringen, og den har forsinket udrulningsplanen for protonerne. I pandemiens start var mange patienter utrygge ved at rejse til Aarhus og bo på hotel i flere uger for at få behandling. Dansk Center for Partikelterapi har sikret mulighed for transport og ophold af patienter i trygge rammer og nu har 71 patienter med brystkræft modtaget protoner. Der er dog mulighed for at flere patienter fra hele landet kan modtage behandlingen.

Morten Høyer

Ledende overlæge, Dansk Center for Partikelterapi

Birgitte Offersen

Professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Brystcancer Gruppe (DBCG)

Tekst: Morten Høyer, Ledende overlæge, Dansk Center for Partikelterapi
og Birgitte Offersen, Professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og formand for Dansk Brystcancer Gruppe (DBCG)

Next article