Home » Kampen mod kræft » Personlig medicin bliver grundstenen i morgendagens kræftbehandling
Sponsoreret

Fremtidens kræftbehandling vil være baseret på personlig medicin. Det vil indebære en mere effektiv og skånsom behandling af patienten. Det vil også bane vej for et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Siden årtusindeskiftet er der gjort betydelige fremskridt i tidlig opsporing og diagnostik af kræft, og også i udvikling af nye, effektive og skånsomme behandlinger. Den udvikling har sat positive fodaftryk i statistikkerne. I dag erklæres en betydelig andel af kræftpatienterne enten raske efter endt behandling eller lever med deres kræft som en kronisk sygdom. At få en kræftdiagnose er ikke længere ensbetydende med en nært forestående dødsdom. Heldigvis.

Men hvad bliver så det næste store fremskridt inden for kræftbehandling? Det korte svar er personlig medicin. Hermed menes en målrettet medicinsk behandling, der er tilpasset den enkelte patient. Det vurderer Darine Ghanem, administrerende direktør i den danske filial af det schweiziske medicinalfirma, Roche.

– Vi befinder os på en rejse, hvor kræftbehandlingen bliver stadig mere forfinet og målrettet. I de seneste år har vi fået en dybere viden om den særlige biologi og de genmutationer, der får tumoren til at vokse. Uanset om det er en brystkræft, tarmkræft eller anden form for kræft. Med den viden er vi blevet bedre til at yde en målrettet behandling, skræddersyet til netop den biologi og genmutation, der karakteriserer den enkelte patients kræfttumor, forklarer Darine Ghanem.

Darine Ghanem

General Manager Roche

Data skal bane vej for personlig medicin

Udviklingen af personlig medicin indebærer samtidig et opgør med forestillingen om ”one size fits all”, hvor alle patienter med samme kræftform får samme medicinske behandling, tilføjer hun. Patienter med eksempelvis lungekræft responderer nemlig ikke altid ens på samme medicinske behandling. Nogle patienter har god effekt, mens andre desværre kun har begrænset eller ingen effekt. Udfordringen er derfor at identificere de patienter, der vil have bedst udbytte af en given behandling. 

– For at løse den udfordring skal der tilvejebringes omfattende og detaljerede data om patienternes kræfttumorer, genetiske profil, sygdomshistorie og en række andre forhold. Ved at analysere disse data kan lægerne nemlig få en dybere indsigt i, hvordan og hvorfor patienter med samme kræftsygdom alligevel reagerer forskelligt på samme behandlinger. Og dermed også få konkrete værktøjer til bedre at vurdere, hvordan de bedst kan matche den bedste medicinske behandling til den enkelte patient. At sikre rette pille i rette mund!

– I takt med at nye medicinske behandlinger bliver tilgængelige, får lægerne også flere strenge at spille på. Det vil bane vejen for en gradvis udvikling og anvendelse af personlig medicin, pointerer Darine Ghanem.

Personlig medicin kan også sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen

Personlig medicin er ikke kun til gavn for patienterne, men i særdeleshed også for sundhedsvæsenet. Personlig medicin kan således være en løftestang til at hæve kvaliteten og optimere ressourceforbruget i sundhedsvæsenet.

– Når lægerne får bedre mulighed for at diagnosticere patientens kræftsygdom tidligt, forbedres muligheden for et godt behandlingsresultat tilsvarende. Sundhedsvæsenet kan dermed blive både mere effektivt og bæredygtigt. Med personlig medicin skabes grundlaget for en win-win til gavn såvel for fremtidens patienter som for det bæredygtige sundhedsvæsen, slutter Darine Ghanem.

Les mer på roche.dk.

Tekst: Mediaplanet

Næste artikel