Home » Kampen mod kræft » Social ulighed skal tilbage på den sundhedspolitiske dagsorden
Kampen mod kræft 2021

Social ulighed skal tilbage på den sundhedspolitiske dagsorden

Lisbeth Søbæk Hansen Formand Patientforeningen Lungekræft
Lisbeth Søbæk Hansen Formand Patientforeningen Lungekræft
Lisbeth Søbæk Hansen Formand Patientforeningen Lungekræft. Foto: Mew

Selvom vi gennem de seneste år har oplevet en markant forbedring i behandlingen af lungekræft, er det fortsat den kræftform, der kræver flest menneskeliv. Og ikke nok med det. Kigger man på social ulighed i kræftbehandlingen, topper lungekræft også listen her.

Undersøgelser lavet af Kræftens Bekæmpelse viser, at tiden fra diagnose til behandling er længere, hvis du har lungekræft. Dertil kommer, at lungekræftpatienter oplever flere fejl og komplikationer i forbindelse med deres behandling end den gennemsnitlige kræftpatient, og langt færre lunge-kræftpatienter kan vende tilbage til en almindelig hverdag på grund af et unødvendigt hårdt behandlingsforløb. Mange patienter giver desuden udtryk for, at de mødes med fordomme og fordømmelse, ikke kun i det offentlige rum men også i sundhedssystemet.

Vi har længe vidst, at der er social ulighed på kræftområdet – særligt markant inden for lungekræft. Men det er desværre endnu ikke lykkedes os som samfund at gøre noget effektivt for at dæmme op for denne ulighed. I 2019 blæste der kortvarigt nye vinde.

Ulighed i sundhed blev en central del af den sundhedspolitiske dagsorden, og som patientforening så vi meget positivt på den store opbakning, emnet fik blandt sundhedspolitikere, organisationer og private aktører. Så ramte corona…

Som repræsentant for en patientgruppe, hvor den sociale ulighed er så fremtrædende, håber jeg, at vi meget snart vil se et fornyet fokus på at forbedre ulighed i kræftbehandlingen, så vi kan sikre patienterne lige chancer og bedre mulighed for flere gode leveår.

Næste artikel