Skip to main content
Home » Luft og Lunger » Derfor hoster du: Der kan ligge alvorlig sygdom bag
Forkølelse

Derfor hoster du: Der kan ligge alvorlig sygdom bag

ung kvinde med mørkt hår hoster
ung kvinde med mørkt hår hoster
Foto: Pexels

Hvis dine luftveje generes, hoster du. I de fleste tilfælde er det ufarligt og har blot til formål at rense ud.

Men er hosten vedvarende, bør du få undersøgt hos lægen, om der ligger nogle alvorligere sygdomme bag. Når du går til lægen, kan du også få hjælp til lindring af symptomerne.

Ved hoste skelnes bl.a. mellem våd og tør hoste. Det er vådt, når den – så at sige – er ’produktiv’, altså at der kommer slim op – er der ingen slim, er det tørt.

De mest almindelige årsager til hoste er:

Forkølelse

Forkølelse er den mest almindelige årsag til hosten, der i forløbet kan være både tør og våd.

Rygning

Hoste er en hyppig gene blandt rygere, specielt om morgenen. Som ryger er det en god idé at blive tjekket oftere hos lægen, da du som ryger er i højrisikogruppen for at få KOL eller lungekræft.

Akut bronkitis

Hvis hosten er vedvarende over mere end en uge, kan det være akut bronkitis. Hosten er først tør, men løsnes og skifter til våd.

Bihulebetændelse

Våd hoste forårsaget af betændelsestilstanden.

Astma

Astma er en kronisk irritation af luftvejene. Hosten er typisk tør og ofte mest generende om natten. Det forværres ved kulde og anstrengelser.

KOL

KOL opstår oftest hos rygere og ex-rygere. Forsnævring af luftvejene og våd hoste giver patienten åndenød, der forværres ved almindelige luftvejsinfektioner.

Kighoste

Kighoste varer mange uger og er smitsom. Tilstanden er præget af hosteanfald og åndenød. Anfaldene resulterer ofte i opspytning af slim.

Lungebetændelse

Lungebetændelse er kendetegnet ved en våd evt. smertende hoste med gulgrønt eller rustbrunt slim. Sygdommen rammer oftest personer, hvis almentilstand i forvejen er svækket, men kan ramme i alle aldre.

Behandling og lindring

De ’mindre alvorlige’ former for hoste er passerende, men kan behandles eller lindres. Her er det vigtigt at skelne mellem den tørre og våde hoste. Tør hoste vil typisk kunne lindres med eksempelvis hostesaft, mens den våde skal behandles med slimløsende midler, f.eks. i tabletform.

Next article