Skip to main content
Home » Luft og Lunger » SOSU-assistent: Pårørende til KOL-patienter skal klædes ordentlig på
KOL

SOSU-assistent: Pårørende til KOL-patienter skal klædes ordentlig på

ældre ægtepar babysitter deres børnebørn
ældre ægtepar babysitter deres børnebørn
Foto: Pexels
avatar

Anja Andersen

Social- og sundhedsassistent

Anja Andersen er altid opmærksom på om en KOL-patient pludselig får det dårligere. Hun hjælper med medicineringen, taler med borgeren om sygdommen og vejleder pårørende til KOL-patienten.

”Når jeg besøger en borger med KOL, observerer jeg helt automatisk, om der er forværringer i sygdommen. Om vedkommende f.eks. har mere åndenød end normalt, danner mere slim, hoster og pludselig har svært ved at foretage sig ting, som han eller hun plejer at kunne klare. Jeg lægger helt overordnet mærke til, om borgeren føler sig mere utilpas.”

Social- og sundhedsassistent Anja Andersen arbejder i Furesø Hjemmepleje. Blandt de borgere hun hjælper, er flere KOL-patienter – nogle i svær grad. Hun sætter en ære i at prioritere tid til at tale med den enkelte og spørge ind til, hvordan borgeren selv synes, det går.

”Borgerne skal ikke sidde og have det skidt, fordi jeg har en tidsplan. Jeg tager de ekstra ti minutter hos folk, hvis det er nødvendigt. De er godt givet ud. Og så følger jeg ellers min mavefornemmelse. Den plejer at holde stik. I visse tilfælde er det nødvendigt at kontakte borgerens praktiserende læge – andre gange observerer jeg en dag eller to og beder min kollega om at følge op på situationen.”

Pårørende til KOL-patienter har en afgørende rolle

Anja Andersen pointerer desuden vigtigheden af at samarbejde med de pårørende. En ægtefælle kender jo borgeren bedre og har større indsigt i, om der er sket væsentlige forandringer i sygdommen. Hun råder også KOL-patienten til at tale med de pårørende om sygdommen. Det er sundt ikke at fortie det ubehagelige. Men samtalerne skal altid bunde i respekt for, hvad mennesket med KOL ønsker. Hovedpersonen skal være med.

”Det er godt for os at trække på de pårørende. De skal selvfølgelig være opmærksomme på de samme ting, som jeg har øje for. Og så taler vi sammen og danner os et helhedsbillede. Det handler om at opbygge en tillid og få en god kontakt til både den borger, jeg skal hjælpe, og vedkommendes familie. Det opnår jeg ved en respektfuld og ligeværdig tilgang til problemerne. Jeg skal møde borgerne, hvor de er. Desuden er det vigtigt, at vi professionelle klæder de pårørende på, så de er i stand til at observere eventuelle forværringer. På den måde kan KOL-patienten hurtigt få den bedst mulige behandling.”

Korrekt medicinering til KOL-patienter

Et altafgørende element for at KOL-patienten kan have en ordentlig hverdag er, at medicinen bliver taget korrekt og til tiden.

”En del har svært ved at tage inhalationsmedicinen korrekt. Ligeledes er der mange, som får flere forskellige slags og har svært ved at finde rundt i dem. De borgere hjælper jeg. Det har jo stor betydning, at KOL-patienten er optimalt medicineret. Kombineret med sund kost og fysisk aktivitet – alt efter hvor meget den enkelte kan klare – giver det mulighed for at opleve en højere livskvalitet.”

Next article