Skip to main content
Home » Mave og Tarm » Vær opmærksom på hudproblemer i forbindelse med stomi
Hud og stomi

Vær opmærksom på hudproblemer i forbindelse med stomi

Stomi-operation
Stomi-operation
Foto: Getty Images

Hudproblemer i forbindelse med stomi er mere almindeligt, end du tror. Er du stomiopereret, skal du have et årligt opfølgningsbesøg hos en stomisygeplejerske.

Et stort antal stomiopererede har hudproblemer i forbindelse med stomien. Desværre er det kun et fåtal, som henvender sig for at få hjælp til behandling af problemet. Mange er slet ikke opmærksomme på, at de har et hudproblem. Det viste en undersøgelse lavet i samarbejde mellem dermatologer og stomi-sygeplejersker med stor tydelighed. Specielt patienter med ileostomi var plaget af hudproblemer, men også en stor del af patienterne med kolostomi og urostomi havde hudlidelser. Dog med en anelse mindre hyppighed i tilfældene.

Næsten halvdelen har hudproblemer

45% af deltagerne i studiet havde hudproblemer i varierende grad fra mild til alvorlig i området omkring stomien. Kun 16% havde søgt behandling. En overraskende stor gruppe af patienterne – også blandt dem med alvorlige hudproblemer – var slet ikke opmærksomme på eller anerkendte ikke, at de havde behov for behandling.

Den hyppigste årsag til problemer var huden, der kom i kontakt med urin og afføring, og opblødning af klæberen pga. afføring og urin udgjorde ca. 33% af problemerne. Patienter oplevede også opblødning af huden (maceration), kontakteksem, vævsforandringer og rødmen i forbindelse med deres stomi.

Tag kontakt til din stomisygeplejerske

Hvis du oplever hudforandring ved din stomi, er det vigtigt at tage kontakt til din stomisygeplejerske, som kan guide dig i behandling og et eventuelt skift af stomiprodukt. Stomisygeplejerskerne, som undersøgte deltagerne i dette studie, anbefaler samtidig et årligt opfølgningsbesøg på den lokale stomiklinik/-ambulatorium til alle stomiopererede.

KIlde: Skin problems in Ostomy patients: A case-control study of risk factors


Next article