Home » Usynlig Syg » Bosteder skal være eksperter i samarbejde
Sponsoreret
avatar

Tor Mikkelsen

Afdelingsleder på Granhøjen

Et bosted skal være eksperter i samarbejde mellem både beboere, pædagoger, pårørende, sagsbehandlere og ikke mindst psykiatrien. Det mener Tor Mikkelsen fra Granhøjens botilbud, der derfor har etableret tæt samarbejde med det psykiatriske hospital Skovhus Privathospital.

Når en beboer på et af Granhøjens 14 botilbud har brug for psykiatrisk behandling akut eller ambulant, er der altid tid og plads uanset tidspunktet på døgnet. Men sådan har det ikke altid været. For 12 år siden oplevede Granhøjens pædagogiske personale, at samarbejdet med den offentlige psykiatri langt fra var tilstrækkeligt til de ambitioner om en sammenhængende behandling, som Granhøjen har. Derfor tog man en afgørende beslutning.

”Vi oplevede, at vores beboere ikke fik den nødvendige psykiatriske behandling. Beboeren kunne blive indlagt den ene dag og ryge ud næste dag, fordi der ikke var plads på de psykiatriske afdelinger. Det betød, at vi ikke kunne gøre den forskel for beboeren og den anbringende kommune, som vi gerne ville,” siger Tor Mikkelsen, afdelingsleder på Granhøjen, om baggrunden for, at man for snart 12 år siden stiftede Skovhus Privathospital.

”På Skovhus Privathospital kan vores beboere til hver en tid få den behandling, de har brug for, uden at den anbringende kommune skal betale ekstra. Det er vigtigt for beboernes behandling, at de befinder sig et sted, der ikke er fremmed for dem. Med Skovhus som fast samarbejdspartner møder de ikke nogen eller noget, der er ukendt, eller som kan bringe dem ud af kurs. På sammen måde har medarbejderne på Skovhus Privathospital et grundigt kendskab til hver enkelt beboer og en tro på Granhøjens vurdering af den enkelte beboers tilstand,” siger Tor Mikkelsen.

Samarbejdskultur er vigtig

Men hvorfor er det så vigtigt dette samarbejde? Spørger man direktør i Skovhus Privathospital Kit Kjærsgaard er svaret ligetil:

”Man opnår en uvurderlig kontinuitet ved sådan et samarbejde. Det handler i bund og grund om at skabe tryghed for både beboere og medarbejdere, og det opnår man allerbedst ved et kontinuerligt forløb i tæt samarbejde med både opholdssted og psykiatri,” siger Kit Kjærsgaard.

Ifølge Tor Mikkelsen er det tætte samarbejde med Skovhus Privathospital en del af en samarbejdskultur, som han mener er helt afhørende i socialpsykiatrien.

”For at lykkes med behandlingen er det nødvendigt med et tæt samarbejde ikke bare med de tre parter Granhøjen, Skovhus Privathospital og borgeren men også med eventulle pårørende og kommunens sagsbehandlere og andre professionelle behandlere,” siger Tor Mikkelsen.

Det handler om tryghed

En undersøgelse foretaget af LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud) sidste år viste, at bosteder i stigende grad oplever, at deres beboere bliver afvist på psykiatrisk skadestue i forbindelse med akut behov for behandling. Kit Kjærsgaard mener derfor, at der skal skrues op for samarbejdet mellem socialpsykiatri og psykiatri:

”Hvordan skal man kunne tilrettelægge en korrekt behandling for en beboer, hvis man ikke ved hvilken psykiatrisk behandling, beboeren kan få – og hvornår? Det er alt andet lige billigere på sigt at sikre en god sammenhængende behandling i tæt samarbejde mellem bosted og psykiatri, end at udskrive patienter for tidligt og så efterfølgende skulle koble ekstra støtte på.”

Fakta om Grønhøjen og Skovhus Privathospital:

Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling

Er med 14 botilbud et af landets største private botilbud for mennesker med psykiske lidelser, hæmmet udvikling eller hjerneskade. Et ophold her består af en række forskellige skræddersyede bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud, der er med til at sikre, at beboeren udvikler sig bedst muligt. Naturligvis i tæt samarbejde med en fast stab af terapeuter, psykologer og tværfagligt personale, der er med til at sikre det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte.

Skovhus Privathospital

Tilbyder behandling af såvel børn, unge som voksne inden for de fleste psykiatriske diagnoser, som f.eks. depression, stress, angst, selvskade og misbrug. Det kan være både ambulant og som indlæggelse – alt efter behov. Skovhus Privathospital er desuden specialister i at behandle personer med dobbeltdiagnoser samt patienter med domme. Hospitalet er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Næste artikel