Home » Usynlig Syg » Projekt Morfeus gør en forskel for unge med skizofreni
Skizofreni

Projekt Morfeus gør en forskel for unge med skizofreni

Kvinde ser drømmende ud
Kvinde ser drømmende ud
Foto: Gettyimages
avatar

Birthe Bruun Olsen

Specialergoterapeut, Klinik for skizofreni

Projektet handler om at hjælpe unge med skizofreni i arbejde eller uddannelse, så snart de er færdige i behandlingspsykiatrien. Og desuden er målet at afstigmatisere sygdommen i den brede befolkning.

Skrevet af Mette Fensbo

”Flere unge siger, at projekt Morfeus har større betydning for dem end dét at være i behandling. Projektet har rigtig god mening, og det gør en forskel,” konstaterer specialergoterapeut Birthe Bruun Olsen, Klinik for skizofreni, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

En chance til unge med skizofreni

Udover at være søvnens gud, var Morfeus også guden for drømmesyn i den græske mytologi. Og det handler netop om at gøre drømme til virkelighed i det prestigefyldte, århusianske projekt.  Formålet er at give unge imellem 18 og 30 år med skizofreni endnu en chance, efter de er færdige med psykiatrisk behandling. Få dem ud i et virksomhedsforløb med henblik på at de bagefter kan klare et job eller en uddannelse.

Virksomhedspraktik for de unge psykisk syge

Projekt Morfeus bygger på et tæt samarbejde imellem Aarhus Universitetshospital, Risskov og Beskæftigelsesafdelingen Job & Trivsel i Aarhus Kommune. ”Når de unge har fået det så godt, at det er muligt for dem at komme i gang igen, tager jeg og vores virksomhedskonsulent Anette Filtenborg en samtale med dem for at finde ud af, om de skal i virksomhedspraktik eller træne nogle færdigheder op over længere tid. Ikke to unge er ens, så det er vigtigt at individualisere forløbet.”

Åbenhed om skizofrenien giver forståelse på arbejdspladsen

Falder valget på at sende den unge i virksomhedspraktik finder virksomhedskonsulenten en arbejdsgiver i Århus-området. Man samarbejder i øjeblikket med i alt 78 arbejdspladser – både offentlige og private. ”Når den rigtige arbejdsplads er fundet, går jeg ud på stedet og underviser arbejdsgivere og medarbejdere. Fortæller om skizofreni og om skånehensyn, så alle i virksomheden forstår, hvorfor nogle unge er særligt udfordret. Folk får bl.a. forklaret, hvilke følgevirkninger der er helt normale ved sygdommen. Den del har især manglet tidligere, hvilket har resulteret i at praktikopholdet er gået galt. Den unge er pludselig holdt op på arbejdspladsen, og arbejdsgiverne har været uforstående.  Men er der den fornødne viden i virksomheden, skaber det tryghed og er med til at afstigmatisere skizofreni i den brede befolkning.”

Tæt samarbejde med praktikstederne

Efter en måned i praktik bliver der lavet en opfølgning ved dialogsamtaler på arbejdspladsen imellem den unge, arbejdsgiveren, virksomhedskonsulenten og Birthe Bruun Olsen. ”Den unge og arbejdsgiveren svarer på spørgsmål om, hvad der går godt og hvad der giver vanskeligheder. Mange af de unge har svært ved at huske, bevare koncentrationen og overblikket over situationen. Sammen udvikler vi mestringsstrategier, og typisk vil samtalen tydeligt vise, at der er behov for kognitiv træning. Det kommer tit frem, at den unge går rundt med negative tanker om sig selv. Dem får vi så fat i og på den baggrund talt om samarbejde og kommunikation med virksomhedens andre medarbejdere.”

Forlænget støtteprojekt

Projekt Morfeus var planlagt til at køre fra 2014 – 2017. Men efter kommunalvalget i 2017 fandt politikerne penge, så projektet nu er forankret. ”Det er gået rigtig godt. I løbet af de første tre år har 143 unge været igennem projektet. 33 er startet i uddannelse, 18 er på vej i fleksjob, og ni er selvforsøgende og helt ude af systemet. Resten af deltagerne er i praktikforløb eller stoppet.”

 

Næste artikel