Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Sårbare finder den gode historie om sig selv
Sponsoreret

Ind imellem kan sårbare have behov for at omskrive deres egne fortællinger for at finde deres styrker og muligheder. På opholdsstedet Holmegaardshuset arbejder det pædagogiske personale med dette.

Alle har tanker om sig selv og deres liv, som går igen og igen.

“Jeg kan ikke finde ud af noget,” eller: “Min familie er dysfunktionel.” Eller måske: “Jeg er god til at hjælpe andre.”

De historier, vi fortæller om os selv, har indflydelse på, hvordan vi opfatter vores liv. De påvirker også, hvordan vi reagerer på omverdenen, og hvordan vi handler.

Den gode historie skal findes frem

Derfor er det afgørende for sårbare børn, unge og familier, at de får hjælp til at finde den gode historie, så de kan bryde mønstre, se muligheder og stå på egne ben.

Det er kernen i den terapeutiske tilgang på opholdsstedet Holmegaardshuset har til dem.

“Vi arbejder på at udvikle positive historier for personer, der har det svært. Jeg kan have en historie om mig selv som en succes eller en fiasko. Min familie og jeg kan have en historie om, at vi er dysfunktionelle, kærlige, eller har et godt sammenhold,” fortæller Gerda Bejder, der er ejer og forstander på Holmegaardshuset. Hun er uddannet socialpædagog og har taget overbygninger i bl.a. pædagogik, psykologi, kommunikation og særligt udsatte børn.

Føler sig sat udenfor

“Hvis historierne ikke passer til den enkeltes egne forventninger, til andres eller samfundets forventninger, kan de føle sig sat udenfor og ladt i stikken af nogle, der ellers burde give dem omsorg.”

Samtaler, trygge rammer, sociale relationer og tilpassede hverdagsaktiviteter er centrum for den personlige udvikling, personerne hjælpes til.

“Vi arbejder med den enkeltes narrativ om dem selv og deres fortid, nutid og fremtid. Vi udfordrer problemhistorier. De gode fortællinger skal gøres ”tykkere”, og de problemfyldte fortællinger skal gøres ”tynde,” fortæller Gerda Bejder.

Ekspert i sit eget liv

Det stiller store krav til det terapeutiske og pædagogiske personale. Men det er netop det, Holmegaardshuset er specialister i.

“Vi ser ikke pædagogen, læreren eller terapeuten som bedrevidende. Det er den enkelte, der lever med sin foretrukne fortælling, og ingen kan sige, at de ved bedst på andres vegne.”

Relationer er afgørende

“Intet menneske er en ø”, sagde digteren og præsten John Donne i 1600-tallet. Dette er centralt i Holmegaardshusets arbejde.

“Identitet er ikke et individuelt projekt. Identitet skabes gennem respons fra andre. Man har et publikum til sin historie. Og hvis der ikke er nogen til at se en og give respons, kan individet føle sig alene, usikkert og utrygt med en tvivl om: Hvem er jeg i forhold til de andre?,” forklarer Gerda Bejder.

“Derfor arbejder vi aktivt med at udvikle personers identitet i samspil med andres. Derfor er hjælpen til de unge også fokuseret omkring sociale aktiviteter som sport, arrangementer, tilberedning af sund mad og ture i biografen. Det er en proces, der gavner de unge,” siger Gerda Bejder.

Next article