Skip to main content
Home » Usynlig Syg » Tabu og psykisk sygdom
Psykisk sygdom

Tabu og psykisk sygdom

Ung kvinde kigger trist ud af vinduet
Ung kvinde kigger trist ud af vinduet
Foto: Gettyimages
avatar

Anne Lindhardt

Psykiater og formand for Psykiatrifonden

Tabuer om psykiske sygdomme skal tales ihjel gennem oplysning, kampagner og medier. Tabuer medfører stigmatisering som forværrer livet for psykisk syge og deres pårørende.

Skrevet af Anne Lindhardt Psykiater og formand for Psykiatrifonden.

Hver fjerde dansker oplever i løbet af sit liv at få en psykisk sygdom, og hver anden dansker har pårørende, der bliver psykisk syge. Med andre ord – psykiske sygdomme er folkesygdomme.

Det er stærke følelser

Alligevel er tabu og psykisk sygdom knyttet uløseligt sammen. Tabuer er noget forbudt. Man taler ikke om det, og vil helst ikke have noget med det at gøre. Ofte er de underlagt en kraftig social eller religiøs kontrol. Angst og skam følger med. Mange mennesker er bange for dem, der har en sygdom. Er man syg eller pårørende, vil man ofte føle sig mindreværd og skamfuld. Der er stærke følelser knyttet til psykisk sygdom. De er bundet af uvidenhed, af fordomme som stigmatiserer og af en adfærd, der diskriminerer og udskiller. Stigma betyder en mærkning af den, der skal adskilles fra andre – synligt eller gennem holdninger og adfærd. I hverdagen f.eks. i den måde psykiske sygdomsbetegnelser bruges i hverdagssproget.

For et menneske, der lider af skizofreni, er det ikke særlig sjovt at se betegnelsen brugt om et rodet klædeskab eller om en forvirret teenager. Stigmatisering viser sig også i lovgivning og regelfastsættelser. F.eks. er den højest opnåelige mèngrad 35 %, hvis man er lidende af den mest alvorlige grad af PSTD (Posttraumatic Stress Disorder), hvor man slet ikke kan fungere. Til sammenligning medfører tab af en tommelfi nger 25 % mén-grad. Man stigmatiserer også sig selv. Holder op med at tro, at man dur til noget som helst, eller at man fortjener noget fra andre. Man holder sig for sig selv, og holder mund med, hvordan man har det.

Gener og biologi

Psykiske sygdomme opleves indefra, og andre kan sjældent ”se” dem. De rammer forestillinger om, hvem man er, de rammer evnen til at forholde sig til andre og til at indgå i almindelige sociale sammenhænge. De rammer humøret, og det rammer måden at tænke på. Det er skræmmende at være underlagt en psykisk sygdom, og det er skræmmende at være pårørende, for man ved ofte ikke, hvad man skal stille op. Der har gennem tiderne været mange forklaringer på psykiske sygdomme.

En af de mest hårdnakkede har været, at det er en form for besættelse af en dæmon, måske som en straf for en moralsk forkert adfærd, måske blot skæbnen. I dag ved vi bedre. Sygdommene sidder i vores gener og i vores biologi. De bliver til i et samspil mellem arv og miljø. Vi kan helbrede langt de fleste sygdomme og skabe bedre forhold for alle. Tabuer skal tales ihjel. Gennem medier, kampagner og på arbejdspladser overalt i det private og offentlige rum. Det fjerner ikke sygdommene, men det gør det lettere at være syg og at komme igennem modgangen. Det har Psykiatrifonden bidraget til gennem næsten 20 år, og det bærer frugt.

Next article