Home » Astma og Allergi » Astma: Personlig behandling med digitale redskaber
Digitale redskaber til astmapatienter

Astma: Personlig behandling med digitale redskaber

kvinde holder telefon
kvinde holder telefon
Foto: Unsplash
avatar


Anne Holm Hansen

Vicedirektør, Astma & Allergi Danmark

Alle udgaver af astma findes: Nogle mærker ikke ret meget til sygdommen, mens astma for andre fylder hele deres liv. Med nye digitale redskaber kan hjælpe patienter med astma til bedre, mere personling behandling.

Astma kan optræde med symptomer, der påvirker livskvalitet og evnen til at udfolde sig fysisk. Heldigvis kan de fleste det meste – når de er velbehandlede. Og det er en vigtig pointe, at der er noget at gøre, men astma skal i første omgang opdages, og behandlingen efterfølgende passes.

Mange børn med uopdaget astma lever et stille liv. Et liv, hvor de vælger de stille lege. Når disse børn kommer i behandling, kan de pludselig så meget mere.

Voksne kan også gå med skjult astma, hvor den voksne undlader at løbe, er forpustet op ad trapperne, og tror det alene skyldes dårlig form. Men en dag er der måske en vågen kollega, der foreslår et lægebesøg, og ny astma bliver opdaget. Det er meget væsentligt, at andre borgere og faggrupper end sundhedspersonale ved lidt om, hvordan astma viser sig, og hvilke symptomer, der kan være. Det kunne være, at udredning resulterede i en astma-diagnose, og behandling for astma giver mulighed for at leve et bedre liv.

Behandling af astma skal tages alvorligt

Men én ting er at opdage astma – sygdommen skal også passes. Det er vigtigt, at man tager sin behandling alvorligt for at få en så god hverdag som muligt.

Mennesker med astma i den erhvervsaktive alder har en tilbøjelighed til ikke at passe deres astmabehandling. Medicinindtaget dykker i den erhvervsaktive alder og stiger igen senere. Måske er det naturen i en kronisk sygdom som astma. Fra tusindvis af henvendelser, som Astma-Allergi Danmark modtager, ser vi, at astma påvirker livet i sin helhed, hvis behandling og forebyggelse ikke fungerer. Det påvirker arbejdsliv, fritidsliv og familieliv på en indgribende måde, der stiller mennesker med astmasymptomer dårligt. Men det betyder øjensynligt ikke, at mennesker med astma passer deres behandling godt. Heller ikke de mennesker, der kontinuerligt går til læge. Det er et lille mysterium.

Mere information om astma er nødvendig

På Astma-Allergi Danmarks astmaskoler kommer voksne med vidt forskellige udfordringer. Nogle har svær astma uden at have været hos en læge i mange år, men en griber chancen for at få nogle spørgsmål på plads. Andre er i behandling – men sukker ganske enkelt efter meget mere information. Og altid personlig information, når de brede linjer er gennemgået. Her spiller digitale redskaber en helt central rolle for patienter med astma!

Nogle studier viser, at digitale redskaber kan bruges til at fremme sundhed og give støtte i forhold til livsstilsændringer. Det ser ud til, at de indsatser, der bruger digitale medier som kommunikationsform, virker bedst på sundhedsadfærd, når kommunikationen er personlig og direkte rettet til den enkelte bruger. Det er klart Astma-Allergi Danmarks oplevelse, at det er afgørende, at brugen af de digitale redskaber opleves som relevant og personlig. Og her kunne man måske ramme mennesker i den erhvervsaktive alder, der ikke passer deres behandling.

Astma- og allergipatienter som medudviklere

Når Astma-Allergi Danmark tilbyder nye digitale redskaber – apps, digitale kommunikationsfora o. lign er relevans et kodeord. Astma-Allergi Danmarks Pollenapp, som er downloadet af næsten 300.000 brugere, er udarbejdet sammen med brugerne. Brugerne ved bedst, og som patientforening har vi brug for den viden for at ramme behovet for personlig kommunikation præcist. Her får vi feedback direkte fra patienter og andre brugere, hvor brugervenlighed og oplevelsen af et personligt medie afprøves.

Hele det digitale univers taler til patienterne og med hensyn til mennesker med astma i den erhvervsaktive alder, er det en gruppe, der i vidt omfang ikke passer deres behandling. Det er samtidig en gruppe af patienter med astma, der i høj grad benytter sig af de digitale redskaber. Derfor må sundhedsfremme hos den gruppe nødvendigvis indeholde en stor grad af digital imødekommenhed. I øjeblikket planlægger Astma-Allergi Danmark digitale redskaber til børn og voksne med astma. Et digitalt medie, der skal støtte op om behandling og de individuelle symptomer. En slags virtuel astmaskole, hvor egenomsorg er en del af konceptet.

Digitale redskaber til astmapatienter gør livet bedre

Vi lever i en tid, hvor det personlige møde, som fysisk tilstedeværelse og digital kommunikation, taler godt ind i den enkeltes sundhedsmæssige udfordringer. Selvfølgelig skal vi også have øjnene åbne for de udfordringer, digitale medier giver for nogle i en tid, hvor det digitale univers overtager mere og mere. Derfor fortæller de mange mennesker med astma, som Astma-Allergi Danmark kommer i kontakt med, også om kombinationen som vejen frem.

Når Astma-Allergi Danmark, sammen med læger og sygeplejersker, gennemfører allergitest og lungefunktion forskellige steder i landet, er det ikke svært at få øje på behovet for mere viden om, hvordan hverdagen med astma håndteres. Her tilbydes en personlig tilgang både gennem astmaskoler og digitale medier. Det går hånd i hånd. Mennesker med astma skal ikke lade sig nøjes med et liv med symptomer og begrænsninger. De fleste kan nemlig det meste, hvis de får chancen, og griber den og de redskaber, der er til rådighed.

Næste artikel