Skip to main content
Home » Luft og Lunger » Trygheden skal kunne mærkes helt ned i lungerne
Astma & Allergi Danmark

Trygheden skal kunne mærkes helt ned i lungerne

Foto: Getty
avatar

Anne Holm Hansen

Vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

Astma hos børn og voksne samt KOL hos voksne berører adskillige tusinde mennesker – og en hel del ved faktisk ikke, at de har sygdommene.

En kvinde bliver undersøgt for astma efter adskillige år med åndenød og besværet vejrtrækning. En ung mand er stærkt plaget af sin høfeber og astma, og må melde sig syg fra skole. Et børnehavebarn har allergi overfor hund og reagerer med hoste og nedsat lungefunktion forenelig med astma. En ældre kvinde har KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom, og har udtalt åndenød, der hindrer hende i at komme uden for en dør. Sådan kan Astma-Allergi Danmarks Rådgivning gang på gang fortælle om mennesker med syge luftveje, der søger hjælp.

I Astma-Allergi Danmark ved vi, hvordan det er at leve et liv med syge lunger – fordi alt for mange finder sig i at have det dårligt. Enten fordi de vænner sig til det, eller fordi de ikke får den rigtige diagnose. Med den rigtige diagnose på det rette tidspunkt kan de komme i behandling, hvilket skaber en bedre og mere tryg hverdag for den enkelte.

Ensomhed og angst

Når vi taler med vores medlemmer i Astma-Allergi Danmark, bliver vi lidt klogere hele tiden. At svær astma eller KOL kan resultere i en ensom hverdag, er bare en af de kendsgerninger, der bliver fortalt til Rådgivningen og på netværksmøder. Det handler om voksne mennesker, der har så svær astma eller KOL, at de har vanskeligt ved at komme udenfor deres hjem. Derudover er åndenød forbundet med angst – angst for at dø og angst for at blive endnu mere reduceret i forhold til livsudfoldelse.

I Astma-Allergi Danmark ved vi også fra vores medlemmer, at viden og fællesskab med andre har stor betydning for en familie, hvor et eller flere børn har astma. Viden gør tryg. Viden gør sikker. På foreningens kurser ser vi, hvordan familier og børn får fornyet livskvalitet gennem ny viden og det fællesskab, der opstår blandt deltagerne.

Den rette diagnose og behandling

Den rette diagnose, på det rigtige tidspunkt og den relevante behandling. Det er tre nøglebegreber, når det gælder børn og voksne med astma – og KOL hos voksne. Og der er meget, der kan gøres bedre, så der åbnes op for en helt ny verden for den enkelte i fællesskabet med flere muligheder og færre begrænsninger. Her vil vi gerne have politikerne i spil. Det er helt nødvendigt. Et eksempel er ved at regulere prisen på tobak. Denne begrænsende effekt er en væsentlig medspiller til at sikre sundere lunger. Og i forhold til voksne med svær astma kunne disse ønske sig tilbud svarende til rehabiliteringstilbud til ældre med KOL. Hvorfor eksisterer dette tilbud ikke til dem med svær astma?

Astma-Allergi Danmark arbejder for at skabe viden, der skaber tryghed. Vi banker derfor også på hos politikere for at sikre den rette diagnose og behandling og for at skabe bedre vilkår på skoler og arbejdspladser bl.a. gennem et sundere indeklima. Dette er et arbejde, der kun kan lade sig gøre, hvis vi er mange, der arbejder sammen – både borgere, patientforeninger, myndigheder og politikere regionalt og centralt.

Next article