Home » Diabetes » Hjælpemidler og tilskud til diabetes: Disse paragraffer bør du nærlæse
Diabetes

Hjælpemidler og tilskud til diabetes: Disse paragraffer bør du nærlæse

Hvis du har brug for hjælpemidler i forbindelse med din diabetes, kan du få støtte. Der er forskellige regler og paragraffer, der kan gøre livet med diabetes lidt nemmere. Her får du et kort overblik over de vigtigste af dem.

Serviceloven § 112 – Hjælpemidler

En af de vigtigste paragraffer at sætte sig ind i for dig med diabetes er Servicelovens § 112. Den foreskriver, at hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få støtte til de hjælpemidler, der kan aflaste din hverdag. Og du kan også selv vælge leverandør.

Du kan f.eks. få tilskud til:

Testmateriale

Hvis du skal bruge insulin, kan du få de testmaterialer, du har brug for. Derudover, kan du få 50%, af hvad dit blodsukkerapparat koster, dækket.

Hvis du er i tabletbehandling, kan du få op til 150 teststrimler om året.

Ketonstrimler

Hvis du har diabetes, der kræver insulin.

Det gælder altså også for dig med diabetes – du kan nemlig søge om støtte til f.eks. materiale til blodsukkermåling, ketonstrimler, sko og indlæg til sko.

Sko og indlæg til sko

Du kan kun få bevilget specielle sko, hvis du ikke kan nøjes med indlæg. Desuden er der flere specifikke betingelser, der gør sig gældende – f.eks. skal du have sårdannelser på fødderne.

Retten til frit valg

Kommunen tilbyder dig produkter fra en bestemt leverandør. Men du behøver faktisk ikke tage imod dem. Du har nemlig det, der kaldes “retten til frit valg” – og det er der mange, der ikke er klar over, og mange kommer i klemme.

Retten til frit valg betyder, at du faktisk selv kan vælge en leverandør af f.eks. blodsukkermålere, hvis du vil have en anden end den, kommunen har tilbudt dig. Du skal selv betale en eventuel difference mellem prisen på det produkt, kommunen har bevilget, og prisen på det produkt, du selv har valgt hos en anden leverandør.

Du skal dog være opmærksom på, at retten til frit valg bortfalder, hvis din kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, du ønsker at anskaffe. MEN indskrænkelsen af frit valg gælder faktisk kun for de hjælpemidler, der kan genbruges af andre. Det betyder altså, at du f.eks. som diabetiker altid har ret til frit valg af leverandør, når det gælder engangshjælpemidler som injektions- og testmaterialer.

Serviceloven § 100 – Merudgifter

Du kan få tilskud til de merudgifter, der er nødvendige og direkte forbundet med din diabetes. Men kun hvis dine merudgifter er minimum 6.408 kr. pr. år.

Betingelserne for at få støtte er: 

  • Du skal være mellem 18 og 65 år
  • Du har insulinkrævende diabetes eller en betydeligt nedsat funktionsevne.

De typiske merudgifter kan være: 

  • Udgift til diabeteskost, juice og druesukker
  • Egen andel af medicinudgifter (fratrukket støtte fra Sygeforsikring Danmark)
  • Transport til kontrol og behandling

Tilskud til fodterapi

Som diabetiker har du ret til en årlig fodstatus hos en fodterapeut med et tilskud på 50 %. Fodterapeuten vil her vurdere, om du kan få tilskud til flere behandlinger.

Tilskud til tandlægen

Din tandlæge vurderer, om du er i grøn, gul eller rød risikogruppe. Hvilken risikogruppe, du er i, afgør, hvor meget tilskud du kan få.

Husk at fortælle din tandlæge, at du har diabetes. Det er vigtigt, når tandlægen skal vurdere din tandsundhed og dine risikofaktorer. Tandlægeforeningen vurderer, at en del diabetikere skal placeres i gul eller rød gruppe på grund af den øgede risiko for dårlig tand- og mundsundhed.

Pensionister

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist, kan du søge om helbredstillæg.

Helbredstillægget kan delvist dække dine udgifter til:

  • Medicin
  • Tandlægebehandling
  • Fodbehandling
  • Fysioterapi
  • Briller

Kilde: Diabetesforeningen, Retsinformation

Næste artikel