Skip to main content
Home » Diabetes » Er du opmærksom på injektionsteknik, når du tager din insulin?
Injektionsteknik

Er du opmærksom på injektionsteknik, når du tager din insulin?

For lange kanyler og fortykkede injektionssteder er nogle af udfordringerne for mennesker med diabetes.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har mindst 252.750 danskere diabetes. Omkring 32.000 har type 1 diabetes, og man antager at omkring 60.000 danskere har type 2 diabetes uden at vide det.

Når man har type 1 diabetes har man fra begyndelsen behov for at tage insulin. Desuden har flere og flere med type 2 diabetes også behov for behandling med insulin.

Det kræver et godt kendskab til, hvordan man gør det korrekt for at undgå fortykkede injektionssteder, som eksempelvis også kaldes lipohypertrofi, puder eller infiltrater.

Benyt rette kanylelængde

Når man påbegynder behandlingen for sin diabetes, får man vejledning af sundhedspersonalet, og det er ganske vigtigt, fortæller Heidi Nissen, næstformand for Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker og ansat i Diabetesforeningen.

Den indledende vejledning er meget vigtig, og det er væsentligt, at folk spørger om alt, de er i tvivl om i forbindelse med injektionen.

”Den indledende vejledning er meget vigtig, og det er væsentligt, at folk spørger om alt, de er i tvivl om i forbindelse med injektionen. Selvom der er mange dygtige sundhedsprofessionelle, så er det ikke altid, at diabetespatienten vejledes helt korrekt, når det for eksempel gælder valg af kanylelængde til mennesker, der er overvægtige. Hvis man benytter for lange kanyler (seks mm og længere), så er der en risiko for, at man stikker for dybt og dermed injicerer insulinen i musklen. Faren er, at insulinen dermed optages for hurtigt og blodsukkeret falder for hurtigt og for meget,” forklarer hun.

Fortykkede injektionssteder ændrer insulinvirkningen

En anden udfordring for mange med diabetes er, at hvis man ikke varierer injektionsområderne, så ændrer fedtvævets struktur sig i området.

”Gentages injektionerne i samme begrænsede område, vokser fedtcellerne særligt meget her, og der dannes samtidigt arvæv efter injektionerne. Med tiden får man derfor en eller anden grad af fortykkelse, og det betyder, at virkningen af insulinen bliver mere usikker i forhold til, hvis insulinen injiceres i sundt væv,” siger Heidi Nissen.

Varier injektionsområdet systematisk

Ifølge Heidi Nissen er der en god regel om, at, fra man stikker et sted, til man stikker samme sted igen, skal der gerne gå fire uger.

Det er værd også at huske at tælle til 10, når man har injiceret insulinen, inden man trækker kanylen ud.

”Det kræver en vis systematik, hvor man varierer injektionsstederne rundt på eksempelvis maveregionen i en række felter, hvor man stikker i et felt første uge og efterfølgende i felt to, tre og fire, så man kommer tilbage til udgangspunktet efter fire uger,” forklarer hun og tilføjer, at det er derfor, at den indledende vejledning er afgørende. Regelmæssig opfølgning på injektionsteknikken har samtidig god effekt på, at personen med diabetes fortsat bruger korrekt injektionsteknik og dermed får den bedste virkning af insulinen.

Kanylelængde og teknik

Såvel børn som voksne anbefales at bruge fire mm kanyler og injicere i 90 grader på plan hud. Dog skal man være opmærksom på, at der især er børn, der har meget lidt fedt dét sted, hvor insulinen skal injiceres. Ved meget begrænset fedtlag løfter man en hudfold og stikker kanylen ind i 90 grader

”Det er værd også at huske at tælle til 10, når man har injiceret insulinen, inden man trækker kanylen ud, og derefter slipper man trykket på stemplet,” siger Heidi Nissen.

Next article