Home » Diabetes » Få viden om din diabetesrisiko og mulighed for at handle
Behandling af diabetes

Få viden om din diabetesrisiko og mulighed for at handle

Person måler sit blodsukker med en blodsukkermåler.
Person måler sit blodsukker med en blodsukkermåler.
avatar

Truels Schultz

Formand for Diabetesforeningen

Verdens Diabetesdag den 14. november er en international mærkedag. Den er stiftet af FN for at sætte fokus på diabetes og konsekvenserne af den alvorlige, kroniske sygdom. 

Af Truels Schultz, Formand for Diabetesforeningen

I Diabetesforeningen bruger vi hvert år dagen på at opfordre alle danskere til at blive opmærksomme på deres diabetesrisiko, altså deres risiko for at have eller være på vej til at udvikle type 2-diabetes.

Grunden til, at vi hvert år i samarbejde med apoteker, sundhedscentre og vores egne lokalforeninger om hundreder af arrangementer over hele landet på Verdens Diabetes Dag, er alvorlig:

60.000 danskere har allerede type 2-diabetes uden at vide det. Og op imod 300.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes, den såkaldte prædiabetes.

Du skal handle på symptomerne

Du tænker måske: Hvorfor er det vigtigt, jeg har type 2-diabetes, når jeg ikke kan mærke det alligevel? Eller hvorfor skal jeg bekymre mig på forhånd over, at jeg måske er ved at få sygdommen?

Svaret er ligetil:

Du skal have viden om din risiko for type 2-diabetes, fordi det er den eneste mulighed, du får for at handle – kun hvis du er bevidst om, at du har sygdommen eller er i høj risiko for at få den inden for få år, kan du tage aktive skridt til måske at undgå at blive ramt eller få hjælp til at undgå alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdom, blindhed, nyresvigt og amputationer. De flere hundredetusinde danskere, der allerede lever med type 2-diabetes, ved hvor meget, det betyder.

Dansk forskning viser, at flere end hver tredje, der får stillet diagnosen type 2-diabetes, allerede har en eller flere følgesygdomme ved diagnosetidspunktet. Det betyder, de har gået rundt med en ubehandlet diabetes i årevis uden at have haft mulighed for at handle. De har simpelthen ikke vidst det, der skulle til.

Viden skaber handling

Viden er forudsætningen for handling, og den gode nyhed er, at handling nytter:

Jo før, type 2-diabetes opdages og behandles af lægerne, des færre rammes af de følgesygdomme, der kan før til invaliditet og tidlig død.

Jo før, forstadier til type 2-diabetes opdages, des bedre er muligheden for at forebygge sygdommen med blandt andet øget fysisk aktivitet.

Tidlig opsporing af type 2-diabetes kan med andre ord redde dit liv. Det er derfor, Diabetesforeningen i dag opfordrer alle til at tage risikotesten med syv simple spørgsmål enten på diabetes.dk eller ved et af de flere end 175 arrangementer, vi støtter op om i dag.

Sidste år tog flere end 15.000 danskere imod tilbuddet om at få styr på deres diabetesrisiko ved hjælp af risikotesten. Flere end fire ud af ti af dem havde høj eller meget høj risiko for type 2-diabetes og blev rådet til at blive testet ved lægen.

Det kan og skal bekæmpes

Jeg håber, de alle sammen fulgte rådet, for type 2-diabetes er en udfordring, der kan og skal bekæmpes. Det skal ske med behandling i sundhedsvæsenet, men også med egne ændringer i hverdagen, der forebygger og hjælper.

Men det sker først og fremmest på et grundlag af viden. Diabetesforeningen er klar til at hjælpe både med risikotesten og gode råd, fakta og vejledninger på diabetes.dk. Besøg hjemmesiden eller et af de mange arrangementer over hele landet i dag og få styr på din diabetesrisiko.

Det kan vise sig at være de vigtigste fem minutter, du nogensinde har brugt.

God Verdens Diabetesdag

Næste artikel