Home » Diabetes » Forskning skal opspore tidlige stadier af nervebetændelse hos diabetikere
Nervebetændelse

Forskning skal opspore tidlige stadier af nervebetændelse hos diabetikere

Forskning skal opspore tidlige stadier af nervebetændelse hos diabetikere
Forskning skal opspore tidlige stadier af nervebetændelse hos diabetikere

I takt med at forekomsten af diabetes stiger, øges også forekomsten af komplikationer som følge af sygdommen.

Nervebetændelse (neuropati) er blandt en af de mest alvorlige følgetilstande, men på trods af dette, er den ofte underdiagnosticeret. De mest kendte symptomer er generende føleforstyrrelser og til tider invaliderende smerter i specielt fødder og hænder (perifer neuropati). I modsætning til dette har nervebetændelse i de indre organer (autonom neuropati) og i centralnervesystemet (central neuropati) et mere skjult og snigende forløb, og derfor er tilstandene oftest under diagnosticerede. I de seneste år er der kommet øget fokus på den autonome neuropati, fordi tidlig opsporing af f.eks. rytmeforstyrrelser i hjertet kan være med til at forlænge livet hos de enkelte.

Vigtige bidrag fra forsøgsdeltagere

Gennem de sidste 10 år har forskningsgruppen Mech- Sense på Aalborg Universitetshospital, specialiseret sig i at forske i nervebetændelse på netop disse tre niveauer. Sådan forskning kræver specialviden, komplicerede forsøgsprotokoller og stor velvillighed fra de deltagere, som bidrager med pionérviden om området. Birgitte Brock, som nu er forskningschef på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), har været en af hoveddesignerne på et netop afsluttet klinisk forsøg, der belyser, om manifesteret nervebetændelse kan bremses igennem den anti-inflammatoriske effekt af GLP-1 agonisten liraglutid.

Screeningværktøjer

”Studiet har på mange måder været en øjenåbner. Data viser, at den autonome og centrale nervebetændelse er mere underrapporteret end forventet, og at der er en klar sammenhæng med diabetesvarigheden. Vi mangler derfor validerede klinisk anvendelige, nemme og hurtige screeningsværktøjer, som kan identificere tidlige stadier af den autonome nervebetændelse. En tidlig opsporing af komplikationer vil betyde, at en målrettet strategi for den enkelte kan iværksættes tidligere. Derfor har vi startet et nyt samarbejde mellem SDCC og Mech-Sense på Aalborg Universitetshospital. Her skal en ph.d. studerende gennemføre ’DANMARK’- studiet, der sammenligner forskellige metoders egnethed til at opspore tidlige stadier af autonom nervebetændelse,” siger Birgitte Brock.

Løft i fællesskab giver flere muligheder

Hun fortsætter: ”Etableringen af Steno Diabetes Centre i alle landets regioner giver en helt unik mulighed for at udføre klinisk diabetesforskning på tværs af landet til gavn for alle i Danmark. En del af strategien for forskningen på de fem centre er derfor at have blik for de projekter, der var vanskelige at gennemføre tidligere, men som vi nu kan løfte sammen. På den måde får vi hurtigere ny viden, der kan medvirke til udvikling af nye behandlingstilbud til gavn for borgere med diabetes i hele landet.”

Næste artikel