Home » Diabetes » Livet på spil: Diabetes-patienter er stadig i højrisiko for blodprop
Blodprop

Livet på spil: Diabetes-patienter er stadig i højrisiko for blodprop

Der skal en større indsats til at holde det totale kolesteroltal nede hos diabetes-patienter, da mange patienter stadig går med øget risiko for en blodprop, siger overlæge, dr. med. Søren Nielsen.

Skrevet af Bo Christensen

Diabetes giver en forhøjet risiko for blodprop. Det skyldes til dels mængden af kolesterol, diabetikere har i blodet, og hvordan kolesterolet ser ud på molekylært niveau hos diabetes-patienter. Derfor er det også standard procedure, at diabetikere får målt kolesteroltal, når de er blevet diagnosticeret med diabetes og derefter skal forbi til årlige målinger. Hvis kolesteroltallet er for højt, bliver de tilbudt behandling. I Danmark er der dog stadig mange diabetikere med for meget af det skadelige kolesterol, LDL-kolesterol, der er med til at give åreforkalkning og blodpropper.

Hvis diabetespatienten ikke bliver behandlet til et lavere kolesteroltal, kan det øge risikoen for en blodprop betydeligt, og i værste fald dør patienten

”Hvis diabetespatienten ikke bliver behandlet til et lavere kolesteroltal, kan det øge risikoen for en blodprop betydeligt, og i værste fald dør patienten. Mange gange overlever patienten, men det er ofte med mén, der sænker livskvaliteten, f.eks. lammelse eller hjerneskade. Derfor er det vigtigt, at både patient og læge gør en indsats for at prøve forskellige behandlinger af for at sænke mængden af skadelig kolesterol i blodet,” siger Søren Nielsen, overlæge og dr. med. på Aarhus Universitetshospitals Medicinsk Endokrinologisk afdeling. Han forsker selv i diabetes og risikoen for hjertekarsygdom.

De fleste diabetikere får kolesterolsænkende medicin

Videnskabelige studier viser, at personer med diabetes har omtrent tre gange større risiko for hjertekarsygdomme i forhold til raske personer. De fleste diabetes-patienter får derfor kolesterolsænkende medicin, da kost og motion kun kan gøre en lille forskel på kolesteroltallet. ”Det er meget vigtigt, at diabetikere er opmærksomme på den øgede risiko ved et højt kolesteroltal. Man skal sørge for at få tjekket sine tal og komme i behandling for forhøjet kolesterol, hvis der er brug for det,” fortæller Søren Nielsen.

Kolesterolsænkende statiner er ikke altid nok

De effektive kolesterolsænkende statiner er ikke altid tilstrækkelige, da diabetikere skal længere ned i kolesterolniveau end andre med forhøjet kolesterol. Heldigvis findes der flere lægemidler, som kan hjælpe diabetikere. Det nyeste kolesterolsænkende middel på markedet er de såkaldte PCSK9-hæmmere, som kan reducere det farlige LDL-kolesterol med op til 60 procent, viser forskning. ”Det er utroligt effektivt, men det koster også mere end de ældre præparater, så det er kun de patienter, hvor andre midler ikke kan gøre tricket alene, som får det lige nu,” siger Søren Nielsen og slutter: ”Jeg tror, at stoffet på længere sigt vil blive brugt til flere patientgrupper end kun de hårdest ramte, da det er så effektivt. Jo mere vi reducerer kolesteroltallet, jo mere kan vi reducere risikoen for hjertekarsygdomme for udsatte personer – herunder diabetikere.

Næste artikel