Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Danmark op på internationalt niveau på nyrekræftområdet
Kampen mod kræft 2021

Danmark op på internationalt niveau på nyrekræftområdet

surgeons
surgeons
Nyrekræft er nok den kræftform med mindst bevågenhed men med størst dødelighed. Foto: Unsplash

Ny organisering, multidisciplinære arbejdsgrupper, oprettelse af patientforening og nye behandlingsformer har bragt Danmark op på internationalt niveau på nyrekræftområdet.

Nyrekræft er nok den kræftform med mindst bevågenhed men med størst dødelighed. F.eks. har 25 % spredning ved henvisning. Men vi er nu godt med i Danmark – også med overlevelsen, siger Lars Lund, som er professor og overlæge ved Odense Universitetshospital.

Lars Lund Professor, Forskningsleder dr.med., FCS(HK)

Der blev registreret 979 nye tilfælde i 2020, og siden 2010 er 8775 registreret i patientdatabasen. 1-års overlevelsen er på 89 % og 5-års overlevelsen 63 %.

Afklaring og hjælp at få

Som nyrekræftpatient er der – uanset stadiet – mange steder at få hjælp og et bredt indblik i situationen. Man har bl.a. egen læge, Kræftens Bekæmpelse og kontaktlæge og – sygeplejersker på nyrekræftafdelingerne.

– Det er også vigtigt at have en patientforening på plads, så vi oprettede DANYCA i 2016, siger Lars Lund.

Nye behandlingsmuligheder

Da vi som befolkning bliver ældre, er det vigtigt at lave nyrebevarende kirurgi (partiel nefrektomi), hvor man fjerner kræftknuden, så der efterlades rask og velfungerende nyrevæv på den ’syge side’. I starten af 00’erne blev udviklet forskellige ’ablations modaliteter’ – hvor knuden ødelægges – hvoraf frysebehandling er én og udføres som et dagkirurgisk indgreb. En stor del af operationerne i dag udføres med kikkert (laproskopi) eller med robotassisteret kirurgi som et minimalt invasivt indgreb.

På det medicinske område er der kommet ca. 15 nye præparater inden for de seneste 10-15 år, og ny immunterapi-behandling har øget overlevelsen ved spredning væsentligt.

Smidig og robust organisering

Organisatorisk har man centraliseret den kirurgiske ekspertise på otte afdelinger.

– Vi fokuserer på robusthed mellem afdelingerne, så patienten kommer til den afdeling med det rigtige apparatur. Og der arbejdes nu i multidisciplinære grupper, der holder fælles konferencer hver uge, hvilket højner behandlingstilbuddet og giver åbenhed mht. den enkelte patient, siger Lars Lund.

Next article