Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Fremtidens kræftbehandling bæres frem af klinikere
Kampen mod kræft

Fremtidens kræftbehandling bæres frem af klinikere

De kræftramte patienter får flere behandlings-muligheder af, at klinikerne er fagansvarlige på kliniske studier. Det er win-win. Foto: Getty Images

Stærke kliniske forskningsmiljøer og et stærkt samarbejde om afprøvning af nye behandlinger er grundlaget for, at flere patienter i fremtiden vil kunne se frem til flere leveår efter en kræftdiagnose.

Forskning og behandling smelter sammen i fremtiden i takt med, at behandlingen af kræft bliver mere og mere specialiseret og kompleks, så udvikling og anvendelse af nye lægemidler går hånd i hånd. Derfor er det nødvendigt, at vi i Danmark er på forkant, og at vi i på tværs af private virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen driver udviklingen.

Gennem de seneste år har der været en klar trend i den kliniske forskning, ikke mindst inden for kræftbehandling. Der er kommet flere forsøg, men færre patienter indgår i forsøgene. Det skyldes, at hver enkelt behandling i højere grad er skræddersyet til den enkelte patient og den enkelte patients kræftform – og det er positivt. Lungekræft er ikke længere kræft i lungen, men kan have mange forskellige former, og derfor kræve mange forskellige behandlinger. Det er det, som klinisk forskning sikrer nu og i fremtiden. Nemlig at hver enkelt patients sygdom behandles ud fra, hvad der er særegent for sygdommen.

Ida Sofie Jensen

Koncernchef, LIF

Klinisk forskning virker

Over de seneste 15-20 år er overlevelse blandt kræftpatienter generelt forbedret. Det er et af de tydeligste beviser på, at klinisk forskning virker, og at forskning er med til at skabe bedre behandling. På 15 år er mænds overlevelse steget fra 56 til 67 procent, når man kigger på overlevelse 5 år efter diagnosticering. For kvinder er den steget fra 58 til 69 procent, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Her fremhæves hurtigere diagnostik samt bedre behandling som grunde til den øgede overlevelse.

Uden den kliniske forskning i behandlinger målrettet at helbrede eller stoppe progressionen af kræftsygdom ville behandlingen have stået i stampe. Når vores ønske er at sikre bedre behandling og længere overlevelse, glæder det os, at vi i Danmark har dygtige klinikere, der dagligt tager lange seje træk i forhold til at finde fremtidens bedste behandling mod de enkelte kræfttyper.

Win-win

Det bedste sundhedspersonale bliver tilmed bedre af selv at udføre forskning og lære mere om nye metoder og behandlinger. De kræftramte patienter får flere behandlingsmuligheder af, at klinikerne er fagansvarlige på kliniske studier. Det er win-win. Og så hjælper det også fremtidens kræftpatienter – det kan være dig, mig, vores nærmeste. Vi ved det ikke, kun fremtiden kan vise det. Men uanset hvad, så lad os tage et fælles ansvar for, at forskningen bringer bragt os nærmere den rette behandling.

Af Ida Sofie Jensen, Koncernchef, LIF

Next article