Home » Kampen mod kræft » Nyrekræft – en cancerform nu med bedre overlevelse
Kampen mod kræft 2021

Nyrekræft – en cancerform nu med bedre overlevelse

Lennart Jønsson Formand Danyca
Lennart Jønsson Formand Danyca
Lennart Jønsson Formand Danyca Foto: Privat

Der konstateres ca. 950 nye tilfælde (incidens) af nyrekræft årligt i Danmark og i alt lever ca. 6.500 personer (prævalens) med denne form for kræft.

Nyrekræft er hovedsagelig en mandesygdom, idet 2 ud af 3 personer med nyrekræft er mænd. Den gennemsnitlige alder på diagnosetidspunktet er 63 år. Som følge af forbedrede behandlingsmuligheder såvel kirurgisk som medicinsk er den gennemsnitlige levetid med konstateret nyrekræft blevet væsentligt forbedret de senere år.

Danyca (Dansk Nyrecancer Forening) er en forening for patienter med nyrecancer og deres pårørende samt andre støttemedlemmer. Foreningen er stiftet i september 2016 og tilbyder sine medlemmer en række rådgivnings- og informationsaktiviteter f.eks. i form af nyhedsbreve og afholdelse af diverse medlemsmøder, hvor bl.a. information om ny forskning og nye behandlingsmetoder viderebringes af fagfolk på området.

Endvidere er Danyca aktiv i diverse fagudvalg med henblik på at kunne fremkomme med input set fra patienternes synsvinkel til nye behandlingsformer og –metoder. Danyca har således bl.a. sæde i Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyrekræft, hvor ny medicin diskuteres og vurderes med henblik på eventuelt at kunne indgå som standardbehandling af nyrekræft på landets hospitaler.

Foreningen har indgået et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Næste artikel