Skip to main content
Home » Kampen mod kræft » Spor af kræft i blodprøver kan vise patienters behov for behandling
Kampen mod kræft 2021

Spor af kræft i blodprøver kan vise patienters behov for behandling

Morten Mau-Sørensen Overlæge ved afdeling for kræftbehandling Rigshospitalet
Morten Mau-Sørensen Overlæge ved afdeling for kræftbehandling Rigshospitalet
Morten Mau-Sørensen Overlæge ved afdeling for kræftbehandling Rigshospitalet. Foto: Peter Bilde Fogh

CURE-projektet handler om er at holde øje med kræftbehandlingen ved at måle spor af cancer i blodet. Vi undersøger ’cirkulerende tumor-DNA’, der kommer ud i blodet og kan måles med følsomme teknikker, siger Morten Mau-Sørensen, overlæge ved afdeling for kræftbehandling på Rigshospitalet.

’Cirkulerende tumor-DNA’ er meget små mængder DNA fra kræftvæv, der kan spores i blodet. CURE-projektet undersøger konkret patienter med mave- og spiserørskræft, og p.t. er 120 patienter med. CURE står for Clinical Utility of circulating Tumor DNA in Gastro-Esophageal Cancer.

Hurtigere opfølgning på tilbagefald

Metoden, der bruges, giver både mulighed for at se om en behandling virker – for så vil det cirkulerende tumor-DNA forsvinde – og om de patienter, der er blevet opereret og meldt raske, får tilbagefald – da der så vil fremkomme cirkulerende tumor-DNA igen. Så man vil meget tidligere end i dag kunne vise, om kemoterapi er nødvendig.

– Vi måler bl.a. på gener, der er forandret i canceren, og det kan man meget præcist måle i cirkulerende tumor-DNA. I det perspektiv kan vi holde øje med en personlig præcisionsbehandling ud fra en blodprøve, siger Morten Mau-Sørensen.

Personlig medicin er fremtiden

CURE-projektet falder i tråd med trenden inden for kræftforskning, hvor man sigter mod udvikling af lægemidler, der bliver designet mere præcist til målrettet behandling af den enkelte patient.

– Helt overordnet prøver vi at finde ud af, hvad det er, der hos en bestemt patient med en bestemt kræftform gør, at canceren vokser. Målet er personlige lægemidler, der blokerer lige præcis den mekanisme, der er helt speciel i den situation og er en mere intelligent måde at lave lægemidler på, siger Morten Mau-Sørensen.

CURE er et 3-årigt Ph.d.-forsknings-projekt og er en del af et nationalt center, der forsker i cirkulerende DNA. Centeret er forankret i DCCC Danish Comprehensive Cancer Center og støttet med 25 mio. kroner fra Kræftens Bekæmpelse.

– Forskningscenteret er en drivkraft for at undersøge, hvordan cirkulerende tumor-DNA kan anvendes i kræft-behandling.

Der er en generel bevægelse henimod at indføre metoden til alle kræftformer til både behandling og diagnostik, slutter Morten Mau Sørensen.

Next article