Skip to main content
Home » Kvinders helse » Ellen Trane Nørby: Lighed i dansk sundhed: Menneske først, køn så
Dansk Sundhed

Ellen Trane Nørby: Lighed i dansk sundhed: Menneske først, køn så

Foto: Unsplash
avatar

Ellen Trane Nørby

Sundhedsminister

Foto: Flemming Leitorp

I Danmark har vi et sundhedsvæsen, hvor alle mennesker uanset deres alder, uddannelse, sociale status og køn kan forvente danske sundhedsydelser af høj kvalitet. Sådan skal det blive ved med at være.

Selvom vi i dag ikke skelner mellem ”mandesygdomme” og ”kvindesygdomme”, er der sygdomme, der af forskellige årsager rammer det ene køn mere end det andet. Det betyder, at vi også skal kunne forebygge og behandle tilstande og sygdomsmønstre, der varierer på tværs af køn. Det gælder i sagens natur for kønsspecifikke sygdomme som prostatakræft og kræft i æggestokkene. Men der er også sygdomme, som ikke er kønsspecifikke, hvor kvinder og mænd har forskellige symptomer og risici.

Osteoporose rammer flere kvinder

Omkring to tredjedele af mennesker med demens og multipel sklerose er for eksempel kvinder, og en folkesygdom som osteoporose rammer også markant flere kvinder end mænd.

I 2018 afsatte jeg sammen med partierne bag satspuljen på sundhedsområdet penge til at få afdækket, hvordan vi bliver bedre til at forebygge og behandle osteoporose. Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport om resultaterne, som tegner et billede af, at kendskabet til knogleskørhed og en knoglevenlig livsstil synes at være begrænset blandt danskerne.

Især unge kvinder har ondt i livet

Et stigende antal danskere slås med dårlig psykisk trivsel. Værst står det til med de unge kvinder. Næsten hver fjerde kvinde i alderen 16-24 år mener, at de har et dårligt mentalt helbred, viser en stor national sundhedsundersøgelse fra 2017. I december fik jeg gode råd til, hvordan vi forbedrer den psykiske trivsel blandt unge, fra det ungepanel, som jeg havde nedsat tidligere på året. De unge føler sig udfordret af den kropskultur, der hersker på nettet og i samfundet generelt. Ja, faktisk handlede mere end halvdelen af de unges råd om kropsidealer, køn, seksualitet og individuelle grænser. Det gjorde indtryk på mig.

Flere ældre og flere med kronisk sygdom

Kvinder lever i gennemsnit fire år længere end mænd, men det betyder ikke, at kvinder er mindre udsatte for sygdom. I regeringens udspil til sundhedsreform har vi fokus på at håndtere, at der frem mod år 2025 vil være 230.000 flere ældre og langt flere danskere med en kronisk sygdom. For med den rette indsats kan begge køn heldigvis leve et godt liv i en høj alder. Det er klart, at den enkelte altid vil have et personligt ansvar for sin egen sundhed, men som samfund har vi også et ansvar for at skabe ordentlige rammer, der på forskellig vis kan understøtte et sundere og bedre liv.

Next article