Skip to main content
Home » Kvinders helse » Opioidbehandling af kroniske smerter kan være det rette valg
Opioidbehandling

Opioidbehandling af kroniske smerter kan være det rette valg

Close-up af hænder, der hælder piller ud i håndfladen
Close-up af hænder, der hælder piller ud i håndfladen
Foto: Getty Images
avatar

Jette Højsted

Tidligere specialeansvarlig overlæge på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet

Kroniske smertepatienter behandles ofte med opioider for at lindre smerten. Jette Højsted, tidligere specialeansvarlig overlæge på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet giver os et indblik i, hvad du skal være opmærksom på ved opioidbehandling. 

Kroniske smerter overtager

Vi har alle oplevet at have ondt et sted. I hovedet efter for meget vin, i ryggen efter vi har flyttet, eller i knæet efter en løbetur. Men for nogle er smerten kronisk og overtager patientens liv fuldstændig. Har du haft smerter i mere end 6 måneder, kan der være tale om, at du lider af kroniske smerter. Og du er desværre ikke den eneste. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 20% af den voksne befolkning har kroniske smerter.

Afhængighed af opioider

En af måderne at behandle smerter på er ved at ordinere opioider som f.eks. morfin til patienten. Men dette kan have sine udfordringer. Tidligere specialeansvarlig overlæge på Tværfaglig Smertecenter på Rigshospitalet, Jette Højsted, fortæller: “Stort set alle, der får morfin eller et lignende stof i 24-48 timer, oplever en fysisk afhængighed. Dvs. at de får abstinenser, når de stopper. Mere end 90% oplever en fysisk afhængighed mens ca. 5 % bliver psykisk afhængige af opioiderne.” Opioidafhængighed er en problematik, der igennem de seneste år er sat øget fokus på. Tal fra ‘Ugeskrift for Læger’ viser, at antallet af personer, der får opioider i mere end seks måneder er faldet fra 183.000 i perioden 2011-2016 til 170.000 personer i 2017. “Der har været meget fokus på disse problemer gennem de sidste år, og det betyder, at lægerne er blevet mere tilbageholdende med at udskrive opioider. Men det er ikke altid den rigtige løsning at stoppe med at udskrive dem,” siger Jette Højsted.

Målet er ikke et opioidfrit land

Selvom man som sundhedsfaglig og patient skal være meget opmærksom på brugen af opioider, er det dog også vigtigt for Jette Højsted at slå fast, at det ikke handler om at gøre Danmark opioidfri. “Udviklingen i opioiddebatten betyder ofte, at det kan være sværere for en smertepatient at få lov til at afprøve, om opioidbehandling er en løsning for netop den patient. Det er vigtigt at forstå, at det ikke handler om at gøre Danmark opioidfrit. Det handler om, at opioid gives til de patienter – og kun de patienter, som har effekt af det.” Der ligger altså et stort ansvar hos lægerne, når den rigtige behandling skal findes – en behandling, der kan være opioider. Er du som patient i tvivl om, om det er den rigtige behandling, du modtager, skal du tale med din læge om det. Du kan nemlig blive henvist til en smertecenter, der beskæftiger sig med kroniske smerter hver dag. På den måde kan du sikres personlig behandling – måske med opioider.

Symptomer på afhængighed

Fysisk afhængighed: 
Forværring af smerterne, smerter i led, muskler og knogler, muskelspændinger/kramper, mavesmerter, diarré og influenzalignende symptomer med kulderystelser og sygdomsfølelse.

Psykisk afhængighed:
Voldsom trang til at skulle have opioid igen – ligesom en alkoholiker eller en ryger har en voldsom trang til en drink eller en cigaret. Det er også den samme stærke trang, man kan få efter søde sager. Denne trang kan blive meget voldsom og helt tage magten fra den patienten, og dermed blive det dominerende problemer, som langt overstiger smerteproblemet.


Next article