Skip to main content
Home » Smerter » Optimal smertebehandling – uden ventetid
Sponsoreret
avatar

Maria Louise Elling

Leder af smerteklinikken på Kysthospitalet

Forskning viser, at behandlingen af mennesker med kroniske smerter bør indrettes som en tværfaglig behandling. En behandling som Kysthospitalets smerteklinik har tilbudt gennem flere år. For selvom man ikke kan fjerne smerterne, så kan man hjælpe patienterne til et bedre liv og en øget livskvalitet.

Forestil dig et liv med kroniske smerter. Smerter der ikke kan ses, ikke altid kan forklares, og som aldrig vil forsvinde helt. Det er realiteten for mere end 800.000 danskere. Men sådan behøver det ikke være. Kysthospitalets smerteklinik tilbyder den nyeste og mest optimale behandling for smertepatienter – og det med blot en enkelt uges ventetid.

På Kysthospitalet bliver patienterne derfor modtaget af et helt team af specialister. Maria Louise Elling er leder af smerteklinikken på Kysthospitalet:

”90 % af alle behandlinger hos os er tværfaglige. Fælles for alle behandlinger er, at de tilrettelægges med den enkelte patients behov og situation i centrum. Derfor mødes man af et tværfagligt team med stor erfaring i behandling af og ikke mindst forståelse for kroniske og langvarige smerter. I de fleste tilfælde vil det sige en smertelæge, en smertesygeplejerske, en fysioterapeut, en psykolog og en socialrådgiver,” forklarer Maria Louise og understreger, at behandlingen altid tilrettelægges på baggrund af en kombination af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, som alle kan være med til forværre smertetilstanden.

”Vi oplever ofte, at hvis patientens økonomi skranter eller han eller hun bekymrer sig om at kunne fastholde sin plads på arbejdsmarkedet, så er det sværere at opnå en god og effektiv behandling,” fortæller hun. Ofte er det den slags udefrakommende faktorer, der er med til at påvirke patienterne og ”forstyrre” behandlingen. Og netop derfor, findes der en socialrådgiver på Kysthospitalet.

Et bedre liv med smerter

Patienter med kroniske smerter kan ikke kureres. Man kan ikke gøre dem smertefri – men man kan sikre dem et bedre liv med smerter. Blandt andet ved at lære dem at leve med deres smerter på en mere konstruktiv måde, forklarer Maria Louise Elling:

”Det er som at lære, at man ikke skal køre over for rødt. Smertepatienten skal lære at sige fra og sige stop. Det gælder om at bruge de ressourcer man har – og har man kroniske smerter, så har man ikke altid så mange ressourcer at tage af, og så gælder det om at forvalte dem på den bedst tænkelige måde. Og det kan læres – blandt andet på en tværfaglig klinik som vores.”

Behandlingen på Kysthospitalets smerteklinik er typisk et tværfagligt forløb, hvor flere aktører er involveret og løbende afstemmer behandlingen. Skrues der op for medicinen, skal de andre behandlere vide det, så deres del af behandlingen kan tilpasses – måske skal der mere fysioterapi til, indlægges et mindfulness-forløb eller bookes en samtale med psykolog eller socialrådgiver. Kysthospitalets smerteklinik er ikke større end at det altid er muligt at inddrage det nødvendige personale og træde til her og nu. Og det betyder, at patienterne bliver mødt bedre og frem for alt hjulpet hurtigere.

Next article