Skip to main content
Home » Luft og Lunger » Er du sikker på, at du bruger din lungemedicin korrekt?
Brug af inhalator

Er du sikker på, at du bruger din lungemedicin korrekt?

Foto: GettyImages

Ulla Weinreich

Overlæge og klinisk lektor på Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Folk med astma eller KOL får deres primære medicin via en inhalator, men flere undersøgelser peger på, at mange ikke bruger deres inhalator korrekt, eller også har de fået en inhalator, som ikke passer til dem, og derfor virker medicinen ikke efter hensigten. 

Det kan umiddelbart se simpelt ud at bruge en inhalator. Man tager mundstykket op til munden og trækker vejret hurtigt ind, når man har udløst medicinen. Men det er lettere sagt end gjort. Faktisk bruger mellem 28 og 46% af astma- og KOL-patienter en forkert inhalations­ eller klargøringsteknik, så̊ medicinen ikke virker optimalt, konkluderer en artikel i Ugeskrift for Læger. 

Forkert brug af medicinen kan påvirke dit liv og velbefindende

Årsagen er bl.a., at der findes mange inhalatorer på markedet, og det er svært for selv sundhedsfaglige at huske den præcise teknik til den enkelte inhalator.

Desuden kan f.eks. KOL-patienter have fået en forringelse af deres lungefunktion, siden de sidst fik udleveret en inhalator, og så kan det måske være svært for dem at tømme inhalatoren for medicin.

”Bare det alene at få åbnet og ladet den her inhalator. Nogle må man ikke ryste, andre skal man ryste. Nogle skal holdes fuldstændig lodret, og andre må man holde, som man vil. Nogen glemmer at tømme lungerne for luft, inden de suger ind, og nogle glemmer at holde vejret bagefter. Vi anbefaler altid at tage sin medicin med til kontrol, så man kan vende det med en læge eller sygeplejer,” siger Ulla Weinreich, overlæge og klinisk lektor på Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Hun anbefaler samtidig, at man også kan gå ind på Medicin.dk og finde videoer, der vejleder i at bruge de enkelte inhalatorer. 

Medicinens partikelstørrelse betyder også noget

Den samme medicin kommer også i forskellige partikelstørrelser, og det har betydning for, hvor langt den når ned i lungerne hos både astma- og KOL-patienter.

”Ekstrafine partikler lander fortrinsvis perifert i de små bronkier og alveolerne, og de fine partikler lander mere centralt fortrinsvis i bronkierne,” står der i Ugeskrift for Læger. Dvs. hvis sygdommen sidder i de små luftveje, vil det være bedst at få en inhalator, hvor medicinen i høj grad findes som ekstrafine partikler.

”Det er svært at vurdere, om sygdommen sidder helt nede i de små bronkier, men hvis medicinen ikke har den rette effekt, så kan man overveje at prøve en inhalator af, hvor partiklerne er ekstrafine. Vores kliniske erfaring fortæller os, at det kan have betydning for behandlingen,” siger Ulla Weinreich og slutter:

”Det kan have betydelige konsekvenser, hvis man ikke er behandlet ordentligt. Vi har patienter, som ikke er i stand til at være på arbejdsmarkedet, fordi de tager medicinen forkert. Det kan føre til forværringer og permanent forringelse af lungefunktionen, hvis man ikke er korrekt behandlet. Derfor skal man sørge for at tjekke, om man bruger inhalatoren korrekt.”

Next article