Home » Luft og Lunger » Diffuse symptomer gør opsporing af lungekræft svær
Luft og Lunger

Diffuse symptomer gør opsporing af lungekræft svær

Foto: Gettyimages
avatar

Lisbeth Søbæk Hansen

Formand for Patientforeningen Lungekræft

Lungekræftspatienter har meget større chance for at overleve, hvis kræften opdages tidligt. Det kræver at der kommer mere fokus på symptomer og opsporing, mener formanden for Patientforeningen Lungekræft.

Lungekræft er en af de mest dødelige kræftsygdomme, og hvis sygdommen ikke opdages i god tid, er udsigterne til at overleve dårlige. For de patienter, der opdages i stadie 1, er overlevelsen ca. 50 %, hvor de patienter, der først får stillet diagnosen i stadie 4, er helt nede på 2 %.

Diffuse symptomer på lungekræft

Det er en udfordring at opdage lungekræft tidligt, fordi symptomerne er meget diffuse til at starte med og ligner andre sygdomme.

Mange begynder at hoste, får åndenød, og nogle hoster også lidt blod op, som man også ser hos patienter med kronisk bronkitis. Det er altså symptomer, man ser hos andre, og det er derfor ikke så nærliggende at tænke med det samme, at patienten har lungekræft.

”Man skal ikke screene alle og enhver, der hoster og har åndenød, men lægerne skal blive bedre til at tænke over, om patienterne er i højrisiko for at udvikle lungekræft, og om det kan være årsag til symptomerne,” siger Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft.

Riskogruppen: Ældre, rygere og folk, der bor i områder med luftforurening

Folk med høj risiko for at udvikle lungekræft er ældre, rygere og folk, der bor i områder udsat for f.eks. luftforurening.

”Vi skal være opmærksom på, at hvis patienten går med de samme symptomer i længere tid, så skal de til tjek,” siger Lisbeth Søbæk Hansen.

CT-scanninger til patienter

Hvis patienten viser symptomer på lungekræft, får man som regel først taget en CT-scanning af lungerne, men hvis det er i tidligt stadie, er det ikke sikkert, at det kan ses med en CT-scanning alene, og der skal flere undersøgelser til.

Kræftens Bekæmpelse: Du skal blive undersøgt for lungekræft, hvis du:

 • Ikke tidligere har haft problemer med lungerne og oplever hoste og/eller vedvarende at hoste slim op i mere end seks uger.
 • Har kronisk bronkitis eller KOL (‘rygerlunger’) og oplever ændringer og forværring i hostemønstret.
 • Oplever at hoste blodigt slim op bare én gang.
 • Begynder at få åndenød, uden man tidligere har haft problemer.
 • Oplever vedvarende hæshed i mere end fire uger.
 • Har vedholdende, nyopståede smerter i brystkassen.

Ny forskning: Screening virker

En stor, hollandsk undersøgelse er på vej med nye resultater, der viser, at screening af folk med høj risiko for at udvikle lungekræft, før de har fået symptomer, førte til en 26 procent reduktion i lungekræftdødsfald ved 10 års opfølgning. Undersøgelsens resultater stemmer overens med resultaterne fra det amerikanske studie National Lung Screening Trial.

”Det viser, at der er noget at komme efter ved at lave tidlig opsporing hos folk i risikogruppen, også før symptomerne opstår,” siger Lisbeth Søbæk Hansen.

Behandling af lungekræft

Hvis kræftknuden i lungen opdages tidligt og ikke er for stor, kan den fjernes ved operation. Operationen kan evt. suppleres med den skånsomme strålebehandling.

Kemoterapi er en medicinsk behandling med stoffer, der standser cellers deling på forskellig måde (cellegifte). Denne type stoffer kaldes cytostatika og rammer især de celler, der deler sig hurtigt, som kræftceller gør. Hvis operation ikke er mulig, kan man evt. få strålebehandling og/eller kemoterapi.

Lungecancer i tal

Årsager til lungekræft:

 • Lungekræft skyldes i ca. 90 % af tilfældene rygning.
 • Andre kendte årsager er passiv rygning, radon i luften og udsættelse for asbeststøv.

Lever med lungekræft:

 • Knap 10.000 danskere lever med lungekræft.
 • Hvert år får godt 4.500 danskere konstateret lungekræft.

Køn og alder:

 • Lungekræft rammer mænd og kvinder nogenlunde ligeligt.
 • Jo ældre, du er, des større risiko for at få lungekræft.
 • Lungekræft hos voksne under 45 år er sjældent.
 • Lungekræft hos mænd og kvinder over 70 år er mest almindeligt.

Dødsfald:

 • Lungekræft er den kræftsygdom, der er skyld i flest kræftdødsfald i Danmark og resten af verden.
 • Flere overlever dog lungekræft i dag sammenlignet med for 10 år siden.

Kilde: Patientforeningen Lungekræft, Kræftens Bekæmpelse

Næste artikel