Skip to main content
Home » Luft og Lunger » Saltinhalator kan hjælpe KOL-patienter
KOL-behandling

Saltinhalator kan hjælpe KOL-patienter

salt i havkanten
salt i havkanten
Foto: Pexels

Forskning fra Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital indikerer, at saltinhalation kan lindre gener hos patienter med lungelidelsen KOL.

KOL-patienter oplever ofte en stor forringelse af deres livskvalitet, fordi åndenød, hoste og slim er til stor gene for dem. Men nu viser forskning, at inhalation af forstøvet salt kan give signifikant bedre livskvalitet til KOL-patienter.

Patienterne, der deltog i forsøget, fik en bedre fysisk formåen og en bedre lungefunktion i den periode, hvor de fik terapien. Det øgede deres livskvalitet signifikant, og derfor er resultaterne af forsøget lovende.

Yderligere undersøgelser venter

Det er dog vigtigt at understrege, at saltinhalation skal ses som et supplement i KOL-behandling. Der er stadig mange spørgsmål, som skal besvares inden KOL-patienter kan se saltinhalation som del af den anbefalede behandling. Det er nemlig stadig ikke klart, hvorfor saltinhalation virker, og hvad den optimale koncentration af salt i lungerne er for at opnå den største effekt. Men de positive resultater giver grobund for at lave yderligere undersøgelser.

Salt har mange effekter

Brugen af salt som behandling af irriterede luftveje går langt tilbage. I Centraleuropa har man i mange år brugt salt til behandling af lungesygdomme.

Forskellige klinikker og bade udbyder desuden behandlinger til huden i vand med høje saltkoncentrationer. Det virker mod eksempelvis psoriasis og andre hudlidelser.

Effekten af salt og saltvand kendes også inden for næsespray, som giver luft ved tilstoppet næse i forbindelse med forkølelser.

Det nye i forbindelse med behandling af KOL handler om saltinhalation af de helt små partikelstørrelser, der er nede på omkring 1-5 my (my = 1/1.000.000 m).

Next article